สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนนิคมวิทยา 116 307 165
2 009 โรงเรียนบ้านค่าย 100 216 158
3 010 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 119 321 192
4 011 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 77 159 114
5 015 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 130 302 208
6 016 โรงเรียนระยองวิทยาคม 131 328 196
7 017 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 61 95 86
8 018 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 76 171 106
9 019 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 89 197 130
10 002 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 80 227 134
11 013 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 64 121 85
12 001 โรงเรียนกวงฮั้ว 12 20 16
13 007 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง 0 0 0
14 006 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ระยอง 0 0 0
15 012 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 0 0 0
16 021 โรงเรียนสองภาษาระยอง 14 22 16
17 022 โรงเรียนอรวินวิทยา 0 0 0
18 023 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 37 79 51
19 024 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 16 38 20
20 003 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 45 87 73
21 020 โรงเรียนวิบูลวิทยา 1 10 1
22 005 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 0 0 0
23 014 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 104 263 155
24 004 โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด 0 0 0
รวม 1272 2963 1906
4869

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]