แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนระยองวิทยาคม 131 107 83.59% 14 10.94% 5 3.91% 2 1.56% 128
2 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 130 80 62.5% 29 22.66% 11 8.59% 8 6.25% 128
3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 119 72 62.07% 22 18.97% 17 14.66% 5 4.31% 116
4 โรงเรียนนิคมวิทยา 116 55 49.11% 35 31.25% 9 8.04% 13 11.61% 112
5 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 89 50 58.14% 19 22.09% 8 9.3% 9 10.47% 86
6 โรงเรียนบ้านค่าย 100 47 50% 29 30.85% 6 6.38% 12 12.77% 94
7 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 104 45 51.72% 19 21.84% 9 10.34% 14 16.09% 87
8 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 77 36 47.37% 19 25% 12 15.79% 9 11.84% 76
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 80 32 42.11% 14 18.42% 18 23.68% 12 15.79% 76
10 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 64 29 49.15% 7 11.86% 14 23.73% 9 15.25% 59
11 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 76 28 41.18% 16 23.53% 11 16.18% 13 19.12% 68
12 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 61 22 41.51% 12 22.64% 9 16.98% 10 18.87% 53
13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 45 16 35.56% 11 24.44% 9 20% 9 20% 45
14 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 37 12 46.15% 7 26.92% 4 15.38% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 16 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
16 โรงเรียนสองภาษาระยอง 14 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
17 โรงเรียนกวงฮั้ว 12 1 11.11% 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 9
18 โรงเรียนวิบูลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]