งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล อาคาร 5 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2560 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล อาคาร 5 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2560 09.00 เริ่มแข่งขันหลังการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับม.ต้น
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 9 ต.ค. 2560 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 9 ต.ค. 2560 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 413-414 9 ต.ค. 2560 09.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 425-426 9 ต.ค. 2560 09.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล หอประชุม ห้อง หอประชุม 9 ต.ค. 2560 09.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล หอประชุม ห้อง หอประชุม 9 ต.ค. 2560 09.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 9 ต.ค. 2560 09.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 9 ต.ค. 2560 09.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 411 9 ต.ค. 2560 09.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 418 9 ต.ค. 2560 09.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]