งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 548 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมกระถินณรงค์ 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 ส่งเอกสาร (จำนวน 5 เล่ม) ภายในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 (เวลา 16:30 น.) ณ ห้อง 541 โรงเรียนระยองวิทยาคม
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมกระถินณรงค์ 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 ส่งเอกสาร (จำนวน 5 เล่ม) ภายในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 (เวลา 16:30 น.) ณ ห้อง 541 โรงเรียนระยองวิทยาคม
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมกระถินณรงค์ 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 ส่งเอกสาร (จำนวน 5 เล่ม) ภายในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 (เวลา 16:30 น.) ณ ห้อง 541 โรงเรียนระยองวิทยาคม
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมกระถินณรงค์ 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 ส่งเอกสาร (จำนวน 5 เล่ม) ภายในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 (เวลา 16:30 น.) ณ ห้อง 541 โรงเรียนระยองวิทยาคม
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ 5 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ 5 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]