สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 64 159 99
2 002 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 5 18 10
3 005 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 16 37 22
4 011 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 53 176 104
5 012 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 51 103 73
6 015 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 35 72 41
7 017 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 90 204 127
8 019 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 81 194 136
9 021 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 40 57 53
10 022 โรงเรียนหนองโพวิทยา 21 30 25
11 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 21 31 21
12 010 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 19 30 24
13 013 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 112 251 160
14 014 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 23 39 32
15 003 โรงเรียนดำเนินวิทยา 18 31 27
16 008 โรงเรียนธีรศาสตร์ 23 47 33
17 009 โรงเรียนนารีวุฒิ 47 89 55
18 016 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 32 41 37
19 026 โรงเรียนวังตาลวิทยา 3 3 3
20 018 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 58 143 70
21 025 โรงเรียนวันทามารีอา 7 11 8
22 020 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 14 41 29
23 023 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 0 0 0
24 024 โรงเรียนฮกเฮง 8 27 16
25 006 โรงเรียนเทพวิทยา 15 27 15
26 007 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 17 27 22
รวม 873 1888 1242
3130

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]