แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 112 75 67.57% 19 17.12% 7 6.31% 10 9.01% 111
2 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 90 58 66.67% 19 21.84% 6 6.9% 4 4.6% 87
3 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 81 44 55% 21 26.25% 6 7.5% 9 11.25% 80
4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 64 27 42.86% 16 25.4% 12 19.05% 8 12.7% 63
5 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 58 25 44.64% 15 26.79% 6 10.71% 10 17.86% 56
6 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 53 25 47.17% 14 26.42% 8 15.09% 6 11.32% 53
7 โรงเรียนนารีวุฒิ 47 18 40% 15 33.33% 8 17.78% 4 8.89% 45
8 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 51 14 27.45% 23 45.1% 7 13.73% 7 13.73% 51
9 โรงเรียนธีรศาสตร์ 23 11 47.83% 8 34.78% 1 4.35% 3 13.04% 23
10 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 14 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 0 0% 12
11 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 35 9 25.71% 12 34.29% 8 22.86% 6 17.14% 35
12 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 16 8 50% 2 12.5% 3 18.75% 3 18.75% 16
13 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 40 7 20.59% 12 35.29% 11 32.35% 4 11.76% 34
14 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 23 5 23.81% 6 28.57% 3 14.29% 7 33.33% 21
15 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 32 4 15.38% 10 38.46% 2 7.69% 10 38.46% 26
16 โรงเรียนเทพวิทยา 15 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 14
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 21 4 21.05% 5 26.32% 4 21.05% 6 31.58% 19
18 โรงเรียนฮกเฮง 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
19 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 19 4 22.22% 3 16.67% 3 16.67% 8 44.44% 18
20 โรงเรียนหนองโพวิทยา 21 3 14.29% 8 38.1% 4 19.05% 6 28.57% 21
21 โรงเรียนดำเนินวิทยา 18 2 11.76% 7 41.18% 1 5.88% 7 41.18% 17
22 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
23 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 17 1 7.14% 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนวังตาลวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
25 โรงเรียนวันทามารีอา 7 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]