งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 711 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 711 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 1 ธ.ค. 2560 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]