งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 2)


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 2)

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
 หมายเหตุ การแก้ไขชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ ในช่วงเวลาของการตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบจนถึงวันรายงานตัวก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงถึงจะมีผล

--------------------------------------------------- 
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

*ห้อง 331 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1) 
CPU 
Pentium- G2140  3.30 GHz
RAM 4 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 32 bit


*ห้อง 332 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2) 
CPU I5- 6600  3.30 GHz
RAM 8 GB DDR3
OS  Windows 7 Pro 32 bit

*ห้อง 335 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4) 
CPU 
Pentium- G2140  3.30 GHz
RAM 4 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 32 bit

*ห้อง 336 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์5) 

CPU I5- 4570  3.20 GHz
RAM 8 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 64 bit


ขอชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน(ยกเว้นCD/DVD โปรแกรมการแข่งขัน)
2. การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD/DVD เท่านั้น
3. CD/DVD ให้นักเรียนส่งให้กรรมการตัดสินตรวจแผ่นก่อนการลงโปรแกรม
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอน/นักเรียน/บุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด
6. โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ ไมค์ หูฟัง นำมาเอง
 

--------------------------------------------------- 
หัวข้อการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  

:: หัวข้อ      1. ไทยแลนด์ 4.0
                  2. ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙
โดยสามารถส่งข้อมูลเพื่อจัดรวบรวมเป็นข้อมูลส่วนกลางใช้ในการแข่งขัน คลิ๊กที่นี่

--------------------------------------------------- 
โรงเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ติดต่อโดยตรงที่เลขาศูนย์จัดการแข่งขัน
1. ศูนย์ภาษาไทย นางบุษยา พัฒน์ทอง โทร 08-7664-3545
2. ศูนย์คณิตศาสตร์ นางสาวปัทมา ปุริสังข์ โทร 08-0556-2799
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ นางอมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ โทร 08-5178-2468
4. ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสลิด ชูชื่น โทร 08-1526-3262
5. ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา นายทะนง ผิวนิ่ม โทร 08-2244-9143
6. ศูนย์ศิลปะ นางชุติมา ประโยชน์มี โทร 08-1355-1604 , 08-1571-1789
7. ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอารียา ขวกเขียว โทร 09-8298-6874
8. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ นางศุภลักษณ์ ชูชื่น โทร 08-6318-7967
9. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงเดือน นามนัย โทร 09-5250-0142

--------------------------------------------------- 
กิจกรรมที่ไม่รับลงทะเบียนเข้าแข่งขันเนื่องจากได้มีการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตแล้ว ดังนี้
   - การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
   - การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
   - การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
   - การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
   - การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

   - การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

--------------------------------------------------- 
 ประกาศแจ้งจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอเรียนเชิญบุคลากร ซึงประกอบไปด้วย 
๑.ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 
๒.รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียนและหรือหัวหน้างานวิชาการ
๓.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ , หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และครูคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน
เข้าร่วมประชุมวางแผนงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย.---------------------------------------------------

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
            ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.10 (กลุ่มประจวบฯ1 และกลุ่มประจวบฯ2)             
ani740.gif   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่   10 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2560    
ani740.gif   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ  21 - 24 พฤศจิกายน 2560    
ani740.gif   ♦ สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู    24 พฤศจิกายน 2560    
ani740.gif   ♦ จัดพิมพ์เอกสาร,บัตรประจำตัวกรรมการ    27 - 30 พฤศจิกายน 2560    
ani740.gif   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  1 - 2 ธันวาคม 2560    
ani740.gif   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  หลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน    
ani740.gif   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป    
       
--------------------- -- ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก         ----------------------    
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 8 ธ.ค. 2560    
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560    
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560    
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560    
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป    
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561    
--------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------    
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561    

---------------------------------------------------
 

  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

- ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -

          อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,693
จำนวนนักเรียน 3,942
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,641
จำนวนกรรมการ 915
ครู+นักเรียน 6,583
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,498
ประกาศผลแล้ว 192/229 (83.84%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 17
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 22
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 22
ทั้งหมด 197,743