งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การเตรียมพร้อม และความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการประกวด/แข่งขัน
การเตรียมพร้อม และความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการประกวด/แข่งขัน
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 จังหวัดนครปฐม
     1. การประกวดและแข่งขันทุกรายการ จะดำเนินการตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ในประเด็นสำคัญของส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการประกวดและแข่งขันที่มีความบริสุทธิ์ และยุติธรรม
     2. แนวดำเนินการและข้อคำนึง ในการจัดการประกวดและแข่งขัน จังหวัดนครปฐม 2
     2.1 สิ่งที่ต้องเตรียมให้ เครื่องคอมพิวเตอร์
   - ระบบปฏิบัติการ windows 7, Windows 8, Windows 10
   - software พื้นฐานในเครื่องที่มีให้ เช่น MS office , Photoshop , notepad
   - network (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน นั้นๆ)
   - กระดาษ A4
ในรายการแข่งขันที่ยังไม่ประกาศหัวข้อเรื่อง ทางกรรมการจัดการแข่งขันจะเตรียมหัวข้อเรื่อง และข้อมูลประกอบ ให้ในวันแข่งขัน
     2.2 สิ่งที่ผู้แข่งขันต้องเตรียมมาเอง
          - ปากกา ดินสอ ยางลบ
          - ไม้บรรทัด, เครื่องเขียนอื่นๆ, อุปกรณ์ระบายสี (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน)
          - ไมค์ , หูฟัง (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน)
     2.3 การเตรียม Software เฉพาะที่ต้องใช้งานให้เตรียมมาใน flash drive เท่านั้น
          - ให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก flash drive เท่านั้น ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
          - กรรมการตัดสินจะเก็บ flash drive นั้นไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างละเอียดภายหลัง และจะส่งคืนให้ภายหลัง
          - ห้ามนำไฟล์ข้อมูล ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ภาพยนตร์ อันจะมีผลต่อความไม่เท่าเทียมและยุติธรรมของการแข่งขัน เข้ามาในห้องแข่งขัน
          การติดตั้ง software เฉพาะ
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบ software พื้นฐาน ที่กรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ (เพื่อเป็นการลดเวลาการเตรียมความพร้อมของผู้แข่งขัน)
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันแจ้งกรรมการให้ทราบถึงรายการ software ที่ต้องการติดตั้งเพิ่ม
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้ง software ผ่านจาก flash drive เท่านั้น (ห้าม copy file หรือ folder มาลงในเครื่องเพื่อการติดตั้ง)
          - เมื่อติดตั้ง software เฉพาะเสร็จแล้ว ให้ส่งมอบ flash drive พร้อมชื่อเจ้าของต่อกรรมการแข่งขันทันที
     2.4 ข้อห้ามในรายการแข่งขัน
          - ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
          - ห้ามนำเอกสารเข้าห้องแข่งขัน นอกเสียจากได้รับพิจารณาอนุญาตจากกรรมการ
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:06 น.
  แจ้งการส่งเล่มของวิทยาศาสตร์
แจ้งการส่งเล่มของวิทยาศาสตร์
1.science show ม.ต้นและปลาย อย่างละ6เล่ม
2.โครงงานทดลองต้น 8เล่ม
ปลาย 6เล่ม
3.โครงงานสิ่งประดิฐ์ ม.ต้นปลาย อย่างละ 8เล่ม
4.ผลงานสิ่งประดิษฐ์ตามเกณฑ์ประกาศ
5.เครื่องบินส่งเขียนแบบ1แผ่นวันแข่ง
ทุกรายการส่งวันแข่ง
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00:18 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
  1. การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จัดงานที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  2. กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคดังนี้
    • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น         วันที่ 17-19 ธันวาคม 2560
    • ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.นครนายก   วันที่ 4-6 มกราคม 2561
    • ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี                              วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560
    • ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร                          วันที่13-15 ธันวาคม 2560
   ♦ รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 10 กันยายน- 31 ตุลาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข 1 -10 พฤศจิกายน 2560
   ♦ สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 11 พฤศจิกายน 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 27
จำนวนทีม 1,537
จำนวนนักเรียน 3,688
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,155
จำนวนกรรมการ 1,197
ครู+นักเรียน 5,843
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,040
ประกาศผลแล้ว 212/226 (93.81%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 5
ทั้งหมด 168,698