แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 158 102 68% 35 23.33% 10 6.67% 3 2% 150
2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 167 95 61.69% 35 22.73% 13 8.44% 11 7.14% 154
3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 138 94 72.31% 27 20.77% 8 6.15% 1 0.77% 130
4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 128 72 57.6% 29 23.2% 11 8.8% 13 10.4% 125
5 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 138 71 55.47% 33 25.78% 16 12.5% 8 6.25% 128
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 132 59 52.68% 37 33.04% 11 9.82% 5 4.46% 112
7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 110 44 42.72% 31 30.1% 14 13.59% 14 13.59% 103
8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 79 34 47.22% 22 30.56% 8 11.11% 8 11.11% 72
9 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 60 32 60.38% 14 26.42% 5 9.43% 2 3.77% 53
10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 86 22 28.57% 26 33.77% 20 25.97% 9 11.69% 77
11 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 83 15 20.27% 22 29.73% 25 33.78% 12 16.22% 74
12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 11 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]