สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 79 182 125
2 004 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 83 221 123
3 006 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 86 216 132
4 008 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 110 287 170
5 010 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 167 519 286
6 011 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 138 379 229
7 013 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 138 427 224
8 002 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 158 418 266
9 003 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 132 330 211
10 007 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 128 329 203
11 009 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 0 0 0
12 014 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 0 0 0
13 005 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 60 160 107
14 012 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 11 25 14
15 001 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 0 0 0
รวม 1290 3493 2090
5583

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]