งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (กาญจนบุรี)
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี หอประชุม ชั้น ม.1-6 ห้อง หอประชุม 16 พ.ย. 2560 8.00-16.30 ให้แต่ละทีมรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี หอประชุม ชั้น ม.1-6 ห้อง หอประชุม 16 พ.ย. 2560 8.00-16.30 ให้แต่ละทีมรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี หอประชุม ชั้น ม.1-3 ห้อง หอประชุม 16 พ.ย. 2560 8.00-16.30 ให้แต่ละทีมรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี หอประชุม ชั้น ม.4-6 ห้อง หอประชุม 16 พ.ย. 2560 8.00-16.30 ให้แต่ละทีมรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ห้องประชุมอาคารใหม่ ชั้น 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องประชุมอาคารใหม่ ชั้น 1 16 พ.ย. 2560 8.00-16.30 ให้แต่ละทีมรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ห้องเรียนอาคารใหม่ ชั้น 2 ชั้น ม.4-6 ห้อง ห้องเรียนอาคารใหม่ ชั้น 2 16 พ.ย. 2560 8.00-16.30 ให้แต่ละทีมรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]