แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิสุทธรังษี 159 131 85.06% 16 10.39% 3 1.95% 4 2.6% 154
2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 137 107 79.85% 19 14.18% 7 5.22% 1 0.75% 134
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 117 91 78.45% 16 13.79% 8 6.9% 1 0.86% 116
4 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 89 53 60.23% 16 18.18% 13 14.77% 6 6.82% 88
5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 93 46 53.49% 21 24.42% 11 12.79% 8 9.3% 86
6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 91 33 40.24% 22 26.83% 11 13.41% 16 19.51% 82
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 55 25 47.17% 7 13.21% 11 20.75% 10 18.87% 53
8 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 38 14 37.84% 8 21.62% 7 18.92% 8 21.62% 37
9 โรงเรียนวีรศิลป์ 28 13 46.43% 4 14.29% 6 21.43% 5 17.86% 28
10 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 27 6 25% 9 37.5% 7 29.17% 2 8.33% 24
11 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 29 6 20.69% 8 27.59% 6 20.69% 9 31.03% 29
12 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 14 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
13 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 20 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 15 1 6.67% 2 13.33% 6 40% 6 40% 15
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]