สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 137 329 227
2 004 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 89 221 155
3 005 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 91 202 137
4 008 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 38 78 58
5 009 โรงเรียนวิสุทธรังษี 159 476 291
6 011 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 20 64 31
7 012 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 27 43 32
8 013 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 29 42 38
9 002 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 117 257 194
10 006 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 93 229 135
11 007 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 55 133 78
12 003 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 14 19 17
13 010 โรงเรียนวีรศิลป์ 28 83 48
14 014 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 15 19 15
15 015 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 2 2
รวม 913 2197 1458
3655

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]