งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 3401 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 34

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
08.30-16.30 ,8.30-12.00 4 ม.ค. ลำดับที่ 1 - 17 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 18 - 34 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 5 ม.ค. ลำดับที่ 35 - 51 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น.
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 3401 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 51
13.00-16.30 , 08.30-16.30 5 ม.ค. ลำดับที่ 1 - 17 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 6 ม.ค. ลำดับที่ 18 - 34 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 35 – 51 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น.
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง TO Be 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 34

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
08.30-16.30 ,8.30-12.00 4 ม.ค. ลำดับที่ 1 - 17 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 18 - 34 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 5 ม.ค. ลำดับที่ 35 - 51 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น.
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง TO Be 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 51
13.00-16.30 , 08.30-16.30 5 ม.ค. ลำดับที่ 1 - 17 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 6 ม.ค. ลำดับที่ 18 - 34 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 35 – 51 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น.
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง โสตฯ2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 34

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
08.30-16.30 ,08.30-12.00 4 ม.ค. ลำดับที่ 1 - 17 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 18 - 34 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 5 ม.ค. ลำดับที่ 35 - 51 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น.
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง โสตฯ2 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 51
13.00-16.30 , 08.30-16.30 5 ม.ค. ลำดับที่ 1 - 17 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 6 ม.ค. ลำดับที่ 18 - 34 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 35 – 51 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น.
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคารอเนกประสงค์โดม1 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
08.30-16.30 ,08.30-16.30 ,08.30-12.00 4 ม.ค. ลำดับที่ 1 - 10 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น.ลำดับที่ 11 - 20 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 5 ม.ค. ลำดับที่ 21 - 30 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น.ลำดับที่ 31 - 40 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 6 ม.ค. ลำดับที่ 41 - 51 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น.
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี หอประชุมกัลยาณี 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
08.30-16.30 ,08.30-16.30 ,08.30-12.00 4 ม.ค. ลำดับที่ 1 - 10 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น.ลำดับที่ 11 - 20 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 5 ม.ค. ลำดับที่ 21 - 30 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น.ลำดับที่ 31 - 40 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 6 ม.ค. ลำดับที่ 41 - 51 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น.
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคารกัลยาณี ชั้น 2 ห้อง วงโยธวาทิต 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 51
08.30-16.30 4 ม.ค. ลำดับที่ 1 - 13 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 14 - 26 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 5 ม.ค. ลำดับที่ 27 - 39 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 40 - 51 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น.
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 211 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 51
08.30-16.30 4 ม.ค. ลำดับที่ 1 - 13 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 14 - 26 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น. 5 ม.ค. ลำดับที่ 27 - 39 รายงานตัว 07.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 40 - 51 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]