งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

เพิ่มเติม

โลโก้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ข่าวประชาสัมพันธ์คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด
คำชี้แจงกติกาหุ่นยนต์-สพฐ-ระดับภาค
แบบบันทึกคะแนนการแข่งขัน

 
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน   PDF
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
แจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ กลุ่มหุ่นยนต์
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม. 1-3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม. 4-6
จาก ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1
เป็น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 - 335 
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
คู่มือการเพิ่ม การแก้ไข เปลี่ยนตัว และเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว นักเรียน และครู  คู่มือ 
แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขัน | แนวปฏิบัติ |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน | Word |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู | Word |
หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครู | Word |

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  | PDF |
หนังสือแบบคำขอต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียนทุกประเภท

ตรวจสอบการโอนข้อมูลของเขตพื้นที่

  

 
  ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:05 น.
  กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค                18 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค         9 ธันวาคม 2560
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค          9 - 14 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค       15 - 20 ธันวาคม 2560
พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก     4 - 6 มกราคม 2561
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 51
จำนวนโรงเรียน 832
จำนวนทีม 9,495
จำนวนนักเรียน 31,725
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 16,390
จำนวนกรรมการ 1,012
ครู+นักเรียน 48,115
ครู+นักเรียน+กรรมการ 49,127
ประกาศผลแล้ว 233/233 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 11
เมื่อวาน 59
สัปดาห์นี้ 115
สัปดาห์ที่แล้ว 238
เดือนนี้ 224
เดือนที่แล้ว 398
ปีนี้ 8,582
ทั้งหมด 2,321,653