งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคาร สักทอง ชั้น 3 ห้อง 332 - 335 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคาร สักทอง ชั้น 3 ห้อง 332 - 335 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคาร สักทอง ชั้น 4 ห้อง 342 - 345 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคาร สักทอง ชั้น 4 ห้อง 342 - 345 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคาร หลักเมือง ชั้น 2 - 3 ห้อง 221 - 223, 231 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคาร หลักเมือง ชั้น 2-3 ห้อง 221 - 223, 231 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคาร หลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 232 - 235 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคาร หลักเมือง ชั้น 3 ห้อง 232 - 235 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 142 - 146 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคาร หลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 242 - 245 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคาร หลักเมือง ชั้น 4 ห้อง 242 - 245 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เต๊นท์ชั่วคราว หน้าอาคารหลักเมือง 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เต๊นท์ชั่วคราว หน้าอาคารหลักเมือง 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.50 น. ณ โดมอเนกประสงค์2


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]