งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร หอประชุมโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 34

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. ณ กองอำนวยการ (อาคารตรีมุข) ผู้ประสานงาน สมเกียรติ จิตรงาม 081-8615062
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอปากพลี หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 34

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. ณ กองอำนวยการ (หอประชุมอำเภอ) ผู้ประสานงาน วุฒิพงษ์ บุญสนอง 094-0689993
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง อาคารอเนกประสงค์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 34

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. ณ กองอำนวยการ (หอประชุม) ผู้ประสานงาน มลฑาทิพย์ ประสมสุข 083-5879926
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ อาคารอเนกประสงค์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 34

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45น. ณ กองอำนวยการ(ศูนย์อาหาร) ผู้ประสานงาน เทวินทร์ หาญวีรกุล 091-1903839
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วงชมพู ห้อง ประชุมอาคารม่วงชมพู 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. ณ กองอำนวยการ (อาคารม่วงชมพูชั้น 1) ผู้ประสานงาน ชัยรัตน์ อินทวงศ์ 097-0426929
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วงชมพู ห้อง ประชุมอาคารม่วงชมพู 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 - 12.45 น. ณ กองอำนวยการ (อาคารม่วงชมพูชั้น 1) ผู้ประสานงาน ชัยรัตน์ อินทวงศ์ 097-0426929


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]