งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 , 333 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 , 335 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 , 433 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-17.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น. / ผู้ประสานงาน นางสาวเพ็ญวดี ปัตนัย 0815789155 นางสาวนฤมล พิมมณี 0871414736
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 , 435 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-17.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น. / ผู้ประสานงาน นางสาวเพ็ญวดี ปัตนัย 0815789155 นางสาวนฤมล พิมมณี 0871414736
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 , 423 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-17.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น. / ผู้ประสานงาน นางสาวเพ็ญวดี ปัตนัย 0815789155 นางสาวนฤมล พิมมณี 0871414736
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 , 425 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-17.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น. / ผู้ประสานงาน นางสาวเพ็ญวดี ปัตนัย 0815789155 นางสาวนฤมล พิมมณี 0871414736
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 , 323 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น. / ใช้โปรแกรม GSP เวอร์ชั่น 4.06
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 , 323 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น. / ใช้โปรแกรม GSP เวอร์ชั่น 4.06
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น.
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น.
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 , 333 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น.
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 , 335 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เวลารับรายงานตัว 07.30 – 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]