ข่าวประชาสัมพันธ์

enlightenedขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3enlightened
การแข่งทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศลป์ และนาฏศิลป์) จากเดิมโรงเรียนบางละมุง เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
เอกสารแนบ ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิงห์สมุทรenlightened
วันแข่งขันให้ทุกโรงเรียนนำใบรับรองคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันมามอบในตอนรายงานตัวด้วย
แบบฟอร์ม
1. ใบรับรองคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
2. ใบรับรองคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2
16/11/2560(10.45น.) ข่าวฝากประกาศจากศูนย์การเเข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิงห์สมุทร
เนื่องในการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 ครั้งที่ 67enlightened

แจ้ง  ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
ทั้งในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย 

ขอความกรุณาในวันที่เข้าแข่งขันในนำคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จากโรงเรียนของท่านมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการแสดง
14/11/2560 (10.35น.) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!enlightened
ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนสิงห์สมุทร เวลา 14.00 น.

(7/11/60 เวลา 8.50น.)
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!enlightened
ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม
  ประกาศenlightened
การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนใดที่จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2
(ญี่ปุ่น , เยอรมัน , ฝรั่งเศสและภาษาเกาหลี)

ขอให้ส่งชื่อโรงเรียนและรายการแข่งขันที่ Line ID : racha922  ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  smiley
(03/11/2560)11.10น. กำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขัน
วันที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานที่จัดการแข่งขัน
29 พ.ย. 60 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิงห์สมุทร
29 พ.ย. 60 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิงห์สมุทร
29 พ.ย. 60 สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
30 พ.ย. 60 ศิลปะ  โรงเรียนบางละมุง
30 พ.ย. 60 การงานอาชีพฯ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
30 พ.ย. 60 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
1 ธ.ค. 60 ภาษาไทย โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
1 ธ.ค. 60 คณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิยาฯ
1 ธ.ค. 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนสามารถลงทะเบียนนักเรียนและครูที่จะเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยใช้รหัสของโรงเรียนอันเดิม จากปีที่แล้ว  10.30น. 23/08/2560
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ วันนี้  - 24 พ.ย. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  24 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ ภายในวันที่ 24 พ.ย.2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 29-30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 60
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 6 ธ.ค. 2560
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 1
จำนวนโรงเรียน 0
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0
ประกาศผลแล้ว / (0)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 0
ทั้งหมด 0