ตารางการแข่งขันการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเฉพาะความพิการ )
ตารางการแข่งขันการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560
การศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเฉพาะความพิการ )
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 12:15 น.