สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พวงคราม 16 10 9 35 35 10 5 2 50
2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 15 11 11 37 37 20 12 11 69
3 เทศบาลบ้านกิโลสอง 8 3 2 13 16 10 4 13 30
4 เทศบาลชนะชัยศรี 7 6 2 15 19 11 9 8 39
5 บ้านท่าเกวียน 6 4 4 14 22 15 12 16 49
6 สำเร็จวิทยา 5 5 6 16 22 9 6 5 37
7 อพป.คลองน้ำใส 5 3 2 10 13 15 12 10 40
8 เพชรรัตนราชสุดา 5 1 5 11 17 2 4 6 23
9 บ้านหนองแอก 5 1 3 9 8 4 2 1 14
10 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 4 8 3 15 17 13 8 6 38
11 วัดหนองติม 4 4 5 13 20 8 7 8 35
12 บ้านเขาพรมสุวรรณ 4 3 4 11 17 7 13 14 37
13 บ้านกุดเวียน 4 3 4 11 15 5 5 6 25
14 บ้านโคกเพร็ก 4 3 4 11 14 8 6 5 28
15 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 4 2 3 9 9 5 0 0 14
16 บ้านหันทราย 4 1 5 10 18 8 4 5 30
17 บีกริม 4 1 2 7 13 13 12 10 38
18 บ้านหนองผักแว่น 3 7 7 17 18 16 12 10 46
19 ร่มเกล้า 3 6 3 12 13 21 15 19 49
20 สระปทุม 3 5 4 12 16 10 7 12 33
21 บ้านวังยาว 3 5 0 8 8 7 1 2 16
22 บ้านหนองสังข์ 3 3 0 6 7 10 4 6 21
23 ชุมชนบ้านแซร์ออ 3 2 1 6 15 6 3 7 24
24 บ้านหนองเรือ 3 2 0 5 7 6 3 7 16
25 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 3 1 3 7 6 7 2 4 15
26 พรพงษ์กุล 3 1 2 6 11 9 8 13 28
27 บ้านรัตนะ 3 1 0 4 9 4 7 5 20
28 บ้านไทยสามัคคี 3 1 0 4 6 1 1 6 8
29 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 3 0 0 3 4 2 4 3 10
30 ชุมชนบ้านหนองแวง 2 3 0 5 11 3 5 12 19
31 บ้านหนองบัว 2 2 4 8 11 13 13 16 37
32 บ้านหนองปรือ 2 2 2 6 8 3 3 1 14
33 บ้านโคกไพล 2 2 1 5 6 5 1 4 12
34 บ้านโคกสามัคคี 2 2 0 4 5 1 4 8 10
35 บ้านบุกะสัง 2 1 2 5 10 6 3 5 19
36 บ้านเหล่าอ้อย 2 1 2 5 8 10 8 11 26
37 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 2 1 2 5 8 4 2 2 14
38 บ้านโคกสูง 2 1 0 3 6 3 4 4 13
39 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 2 1 0 3 4 11 5 9 20
40 วัดพุทธิสาร 2 1 0 3 3 8 4 6 15
41 อนุบาลตาพระยา 2 1 0 3 3 7 2 5 12
42 บ้านโนนผาสุก 2 0 1 3 8 1 0 1 9
43 บ้านตะโก 2 0 0 2 2 3 1 2 6
44 บ้านกะสัง 1 7 2 10 11 11 13 10 35
45 บ้านเขาจาน 1 5 4 10 14 8 10 8 32
46 บ้านละลมติม 1 4 1 6 6 3 11 5 20
47 บ้านห้วยชัน 1 3 3 7 9 14 8 5 31
48 ประชาเกษตรพัฒนา 1 2 0 3 7 1 2 0 10
49 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1 2 0 3 3 6 11 7 20
50 บ้านจัดสรรสามัคคี 1 1 0 2 6 5 4 0 15
51 บ้านบ่อหลวง 1 1 0 2 6 2 1 1 9
52 บ้านคลองหว้า 1 1 0 2 3 4 5 10 12
53 บ้านทัพเซียม 1 1 0 2 2 3 4 4 9
54 บ้านโป่งคอม 1 1 0 2 2 3 3 1 8
55 บ้านหนองเม็ก 1 0 2 3 3 0 1 1 4
56 บ้านซับนกแก้ว 1 0 0 1 4 7 2 4 13
57 ประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 1 0 0 1 3 2 0 3 5
58 ศรีตาพระยา 1 0 0 1 2 6 6 7 14
59 บ้านหนองตะเคียนบอน 1 0 0 1 1 2 1 2 4
60 บ้านโนนหมากมุ่น 0 2 3 5 9 6 2 3 17
61 บ้านทดเจริญ 0 2 0 2 4 6 5 5 15
62 บ้านภักดีแผ่นดิน 0 2 0 2 3 2 5 4 10
63 ช่องกุ่มวิทยา 0 2 0 2 2 2 3 3 7
64 บ้านคลองมะนาว 0 1 2 3 6 8 6 4 20
65 บ้านโคกทหาร 0 1 1 2 5 7 6 4 18
66 บ้านท่าข้าม 0 1 1 2 4 11 6 10 21
67 บ้านบ่อนางชิง 0 1 1 2 4 7 3 7 14
68 บ้านทับใหม่ 0 1 1 2 3 8 6 5 17
69 บ้านหนองใหญ่ 0 1 1 2 2 3 0 7 5
70 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 0 1 1 2 2 1 2 5 5
71 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 0 1 1 2 1 2 1 3 4
72 บ้านไทยสามารถ 0 1 0 1 4 0 0 5 4
73 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 2 8 4 2 14
74 บ้านพร้าว 0 1 0 1 2 4 6 3 12
75 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 2 2 5 2 9
76 บ้านด่าน 0 1 0 1 2 2 3 3 7
77 บ้านเนินผาสุก 0 1 0 1 2 0 0 2 2
78 อนุบรรพต 0 1 0 1 1 0 2 1 3
79 นิคมสงเคราะห์ 2 0 1 0 1 0 8 4 7 12
80 บ้านโคก 0 0 2 2 2 3 2 2 7
81 เมืองไผ่ 0 0 1 1 3 3 10 9 16
82 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 0 0 1 1 3 3 2 4 8
83 บ้านวังรี 0 0 1 1 3 2 7 5 12
84 บ้านโคกแจง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
85 สหัสหงษ์มหาคุณ 0 0 1 1 2 7 14 7 23
86 บ้านโคคลาน 0 0 1 1 2 4 3 8 9
87 บ้านกุดหิน 0 0 1 1 1 5 5 6 11
88 บ้านสี่แยก 0 0 1 1 1 3 6 6 10
89 บ้านหนองหมู 0 0 1 1 1 2 5 1 8
90 บ้านซับใหญ่ 0 0 1 1 0 3 5 6 8
91 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 4 4 2 4 10
92 บ้านโนน 0 0 0 0 4 1 2 0 7
93 บ้านตุ่น 0 0 0 0 3 6 7 2 16
94 คลองยางนุสรณ์ 0 0 0 0 3 3 3 7 9
95 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 0 0 0 0 3 2 6 8 11
96 บ้านหนองมั่ง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
97 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 2 6 2 5 10
98 บ้านหนองน้ำใส 0 0 0 0 2 3 3 5 8
99 บ้านหนองบัวสันติสุข 0 0 0 0 2 3 0 4 5
100 บ้านหนองหมูน้อย 0 0 0 0 2 2 3 7 7
101 บ้านแก้วเพชรพลอย 0 0 0 0 2 2 2 1 6
102 เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 0 0 0 0 2 1 7 6 10
103 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 2 1 3 4 6
104 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 2 0 0 5 2
105 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 7 0 5 8
106 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 0 0 0 0 1 4 4 7 9
107 วัดหนองม่วง 0 0 0 0 1 4 2 1 7
108 บ้านกุดม่วง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
109 บ้านโคกสะแบง 0 0 0 0 1 3 9 4 13
110 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 2 3 2 6
111 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
112 ทับทิมสยาม 03 0 0 0 0 1 2 1 2 4
113 กรุงไทย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
114 บ้านโคกปราสาท 0 0 0 0 1 0 0 5 1
115 บ้านหนองเสม็ด 0 0 0 0 0 3 1 5 4
116 บ้านคลองวัว 0 0 0 0 0 2 2 4 4
117 วัดสารคุณสโมสร 0 0 0 0 0 2 2 2 4
118 บ้านเจริญสุข 0 0 0 0 0 1 3 4 4
119 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 0 1 2 7 3
120 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 1 1 4 2
121 อนุบาลวัฒนานคร 0 0 0 0 0 0 4 2 4
122 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 บ้านทดน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 บ้านมะกอก 0 0 0 0 0 0 0 5 0
125 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 วัดห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 173 144 501 734 612 534 632 1,880