สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 16 11 11 38 38 21 12 11 71
2 พวงคราม 16 10 9 35 35 10 5 2 50
3 บ้านบุกะสัง 14 3 2 19 25 7 3 5 35
4 เทศบาลบ้านกิโลสอง 8 3 2 13 16 10 4 13 30
5 เทศบาลชนะชัยศรี 7 6 2 15 19 11 9 8 39
6 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 6 8 4 18 20 13 8 6 41
7 บ้านท่าเกวียน 6 4 4 14 22 15 12 16 49
8 สำเร็จวิทยา 5 5 6 16 22 9 6 5 37
9 บ้านโคกเพร็ก 5 4 4 13 16 8 6 5 30
10 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 5 3 5 13 13 5 0 0 18
11 บ้านเขาพรมสุวรรณ 5 3 4 12 18 7 13 14 38
12 อพป.คลองน้ำใส 5 3 2 10 13 15 12 10 40
13 เพชรรัตนราชสุดา 5 1 6 12 17 2 4 7 23
14 บ้านหนองแอก 5 1 3 9 8 4 2 1 14
15 วัดหนองติม 4 4 6 14 21 8 7 8 36
16 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 4 4 3 11 13 13 5 9 31
17 บ้านกุดเวียน 4 3 4 11 15 5 5 6 25
18 บ้านรัตนะ 4 3 0 7 12 5 7 5 24
19 อนุบาลตาพระยา 4 2 1 7 7 8 2 5 17
20 บ้านหันทราย 4 1 5 10 18 8 4 5 30
21 บีกริม 4 1 2 7 13 13 12 10 38
22 บ้านหนองผักแว่น 3 7 7 17 18 16 12 10 46
23 ร่มเกล้า 3 6 3 12 13 21 15 19 49
24 สระปทุม 3 5 5 13 17 10 7 12 34
25 บ้านห้วยชัน 3 5 4 12 14 14 8 5 36
26 บ้านวังยาว 3 5 1 9 9 7 1 2 17
27 บ้านหนองสังข์ 3 3 0 6 7 10 4 6 21
28 บ้านเหล่าอ้อย 3 2 2 7 10 10 8 11 28
29 ชุมชนบ้านแซร์ออ 3 2 1 6 15 6 3 8 24
30 บ้านไทยสามัคคี 3 2 0 5 9 1 1 6 11
31 บ้านหนองเรือ 3 2 0 5 7 6 3 7 16
32 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 3 1 3 7 6 7 2 4 15
33 พรพงษ์กุล 3 1 2 6 11 9 8 13 28
34 บ้านโคกสูง 3 1 0 4 7 3 4 4 14
35 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 3 0 0 3 4 2 4 3 10
36 ชุมชนบ้านหนองแวง 2 3 0 5 11 3 5 12 19
37 ประชาเกษตรพัฒนา 2 3 0 5 9 1 2 0 12
38 บ้านหนองบัว 2 2 4 8 11 13 13 16 37
39 บ้านหนองปรือ 2 2 2 6 8 3 3 1 14
40 บ้านทดเจริญ 2 2 1 5 7 7 5 5 19
41 บ้านโคกไพล 2 2 1 5 6 5 1 4 12
42 บ้านโคกสามัคคี 2 2 0 4 5 1 4 8 10
43 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 2 1 2 5 8 4 2 2 14
44 บ้านคลองหว้า 2 1 0 3 4 4 5 10 13
45 วัดพุทธิสาร 2 1 0 3 3 8 4 6 15
46 บ้านโป่งคอม 2 1 0 3 3 3 3 1 9
47 บ้านโนนผาสุก 2 0 1 3 8 1 0 1 9
48 บ้านตะโก 2 0 0 2 2 3 1 2 6
49 บ้านกะสัง 1 7 2 10 11 11 13 10 35
50 บ้านเขาจาน 1 5 4 10 14 8 10 8 32
51 บ้านละลมติม 1 4 2 7 7 3 11 5 21
52 บ้านหนองใหญ่ 1 3 2 6 7 3 0 7 10
53 บ้านทัพเซียม 1 3 0 4 5 3 4 4 12
54 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1 2 0 3 3 8 11 7 22
55 บ้านจัดสรรสามัคคี 1 1 0 2 6 5 4 0 15
56 บ้านบ่อหลวง 1 1 0 2 6 2 1 1 9
57 บ้านเนินผาสุก 1 1 0 2 3 0 0 2 3
58 บ้านคลองวัว 1 1 0 2 2 3 2 4 7
59 บ้านหนองเม็ก 1 0 2 3 3 0 1 1 4
60 บ้านวังรี 1 0 1 2 4 2 7 6 13
61 บ้านเนินสะอาด 1 0 0 1 5 7 2 5 14
62 บ้านซับนกแก้ว 1 0 0 1 4 7 2 4 13
63 ประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 1 0 0 1 3 2 0 3 5
64 ศรีตาพระยา 1 0 0 1 2 6 6 7 14
65 บ้านหนองตะเคียนบอน 1 0 0 1 2 2 1 2 5
66 ทับทิมสยาม 03 1 0 0 1 2 2 1 2 5
67 บ้านโคกปราสาท 1 0 0 1 2 0 0 5 2
68 บ้านโนนหมากมุ่น 0 2 3 5 9 6 2 3 17
69 บ้านภักดีแผ่นดิน 0 2 0 2 3 2 5 4 10
70 ช่องกุ่มวิทยา 0 2 0 2 2 2 3 3 7
71 บ้านโคก 0 1 3 4 4 4 2 2 10
72 บ้านคลองมะนาว 0 1 2 3 6 8 6 4 20
73 บ้านโคกทหาร 0 1 1 2 5 7 6 4 18
74 บ้านท่าข้าม 0 1 1 2 4 11 6 10 21
75 บ้านบ่อนางชิง 0 1 1 2 4 7 3 7 14
76 บ้านทับใหม่ 0 1 1 2 3 8 6 5 17
77 บ้านหนองหมู 0 1 1 2 3 3 5 1 11
78 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 0 1 1 2 2 1 2 5 5
79 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 0 1 1 2 1 2 1 3 4
80 คลองยางนุสรณ์ 0 1 0 1 4 3 3 7 10
81 บ้านไทยสามารถ 0 1 0 1 4 0 0 5 4
82 เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 0 1 0 1 3 2 7 6 12
83 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 2 9 4 2 15
84 บ้านพร้าว 0 1 0 1 2 4 6 3 12
85 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 2 2 5 2 9
86 บ้านด่าน 0 1 0 1 2 2 3 3 7
87 อนุบรรพต 0 1 0 1 1 0 2 1 3
88 นิคมสงเคราะห์ 2 0 1 0 1 0 8 4 7 12
89 เมืองไผ่ 0 0 1 1 4 3 10 9 17
90 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 0 0 1 1 3 3 2 4 8
91 กรุงไทย 0 0 1 1 3 1 1 0 5
92 บ้านโคกแจง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
93 สหัสหงษ์มหาคุณ 0 0 1 1 2 7 14 7 23
94 บ้านโคคลาน 0 0 1 1 2 4 3 8 9
95 บ้านกุดหิน 0 0 1 1 1 5 5 6 11
96 บ้านสี่แยก 0 0 1 1 1 3 6 6 10
97 บ้านซับใหญ่ 0 0 1 1 0 3 5 6 8
98 บ้านเจริญสุข 0 0 1 1 0 1 3 5 4
99 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 4 4 2 4 10
100 บ้านโนน 0 0 0 0 4 1 2 0 7
101 บ้านตุ่น 0 0 0 0 3 6 7 2 16
102 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 0 0 0 0 3 2 6 8 11
103 บ้านหนองมั่ง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
104 บ้านหนองน้ำใส 0 0 0 0 2 3 3 5 8
105 บ้านหนองบัวสันติสุข 0 0 0 0 2 3 0 4 5
106 บ้านหนองหมูน้อย 0 0 0 0 2 2 3 7 7
107 บ้านแก้วเพชรพลอย 0 0 0 0 2 2 2 1 6
108 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 2 1 3 4 6
109 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 2 0 0 5 2
110 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 7 0 5 8
111 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 0 0 0 0 1 4 4 7 9
112 วัดหนองม่วง 0 0 0 0 1 4 2 1 7
113 บ้านกุดม่วง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
114 บ้านโคกสะแบง 0 0 0 0 1 3 9 4 13
115 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 2 3 2 6
116 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
117 บ้านหนองเสม็ด 0 0 0 0 0 3 1 5 4
118 วัดสารคุณสโมสร 0 0 0 0 0 2 2 2 4
119 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 0 1 2 7 3
120 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 1 1 4 2
121 อนุบาลวัฒนานคร 0 0 0 0 0 0 4 2 4
122 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 บ้านทดน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 บ้านมะกอก 0 0 0 0 0 0 0 5 0
125 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 วัดห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 223 197 162 582 825 628 534 636 1,987