สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 38 21 12 11 71
2 พวงคราม 35 10 5 2 50
3 บ้านบุกะสัง 25 7 3 5 35
4 บ้านท่าเกวียน 22 15 12 16 49
5 สำเร็จวิทยา 22 9 6 5 37
6 วัดหนองติม 21 8 7 8 36
7 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 20 13 8 6 41
8 เทศบาลชนะชัยศรี 19 11 9 8 39
9 บ้านหนองผักแว่น 18 16 12 10 46
10 บ้านหันทราย 18 8 4 5 30
11 บ้านเขาพรมสุวรรณ 18 7 13 14 38
12 สระปทุม 17 10 7 12 34
13 เพชรรัตนราชสุดา 17 2 4 7 23
14 เทศบาลบ้านกิโลสอง 16 10 4 13 30
15 บ้านโคกเพร็ก 16 8 6 5 30
16 ชุมชนบ้านแซร์ออ 15 6 3 8 24
17 บ้านกุดเวียน 15 5 5 6 25
18 บ้านห้วยชัน 14 14 8 5 36
19 บ้านเขาจาน 14 8 10 8 32
20 ร่มเกล้า 13 21 15 19 49
21 อพป.คลองน้ำใส 13 15 12 10 40
22 บีกริม 13 13 12 10 38
23 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 13 13 5 9 31
24 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 13 5 0 0 18
25 บ้านรัตนะ 12 5 7 5 24
26 บ้านหนองบัว 11 13 13 16 37
27 บ้านกะสัง 11 11 13 10 35
28 พรพงษ์กุล 11 9 8 13 28
29 ชุมชนบ้านหนองแวง 11 3 5 12 19
30 บ้านเหล่าอ้อย 10 10 8 11 28
31 บ้านวังยาว 9 7 1 2 17
32 บ้านโนนหมากมุ่น 9 6 2 3 17
33 ประชาเกษตรพัฒนา 9 1 2 0 12
34 บ้านไทยสามัคคี 9 1 1 6 11
35 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 8 4 2 2 14
36 บ้านหนองแอก 8 4 2 1 14
37 บ้านหนองปรือ 8 3 3 1 14
38 บ้านโนนผาสุก 8 1 0 1 9
39 บ้านหนองสังข์ 7 10 4 6 21
40 อนุบาลตาพระยา 7 8 2 5 17
41 บ้านทดเจริญ 7 7 5 5 19
42 บ้านหนองเรือ 7 6 3 7 16
43 บ้านละลมติม 7 3 11 5 21
44 บ้านโคกสูง 7 3 4 4 14
45 บ้านหนองใหญ่ 7 3 0 7 10
46 บ้านคลองมะนาว 6 8 6 4 20
47 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 6 7 2 4 15
48 บ้านจัดสรรสามัคคี 6 5 4 0 15
49 บ้านโคกไพล 6 5 1 4 12
50 บ้านบ่อหลวง 6 2 1 1 9
51 บ้านโคกทหาร 5 7 6 4 18
52 บ้านเนินสะอาด 5 7 2 5 14
53 บ้านทัพเซียม 5 3 4 4 12
54 บ้านโคกสามัคคี 5 1 4 8 10
55 บ้านท่าข้าม 4 11 6 10 21
56 บ้านบ่อนางชิง 4 7 3 7 14
57 บ้านซับนกแก้ว 4 7 2 4 13
58 บ้านคลองหว้า 4 4 5 10 13
59 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 4 4 2 4 10
60 บ้านโคก 4 4 2 2 10
61 เมืองไผ่ 4 3 10 9 17
62 คลองยางนุสรณ์ 4 3 3 7 10
63 บ้านวังรี 4 2 7 6 13
64 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 4 2 4 3 10
65 บ้านโนน 4 1 2 0 7
66 บ้านไทยสามารถ 4 0 0 5 4
67 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 3 8 11 7 22
68 บ้านทับใหม่ 3 8 6 5 17
69 วัดพุทธิสาร 3 8 4 6 15
70 บ้านตุ่น 3 6 7 2 16
71 บ้านหนองหมู 3 3 5 1 11
72 บ้านโป่งคอม 3 3 3 1 9
73 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 3 3 2 4 8
74 เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 3 2 7 6 12
75 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 3 2 6 8 11
76 บ้านภักดีแผ่นดิน 3 2 5 4 10
77 ประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 3 2 0 3 5
78 กรุงไทย 3 1 1 0 5
79 บ้านหนองมั่ง 3 1 1 0 5
80 บ้านหนองเม็ก 3 0 1 1 4
81 บ้านเนินผาสุก 3 0 0 2 3
82 บ้านโคกแจง 3 0 0 1 3
83 บ้านหนองแสง 2 9 4 2 15
84 สหัสหงษ์มหาคุณ 2 7 14 7 23
85 ศรีตาพระยา 2 6 6 7 14
86 บ้านพร้าว 2 4 6 3 12
87 บ้านโคคลาน 2 4 3 8 9
88 บ้านหนองน้ำใส 2 3 3 5 8
89 บ้านคลองวัว 2 3 2 4 7
90 บ้านตะโก 2 3 1 2 6
91 บ้านหนองบัวสันติสุข 2 3 0 4 5
92 บ้านหนองแวง 2 2 5 2 9
93 บ้านหนองหมูน้อย 2 2 3 7 7
94 ช่องกุ่มวิทยา 2 2 3 3 7
95 บ้านด่าน 2 2 3 3 7
96 บ้านแก้วเพชรพลอย 2 2 2 1 6
97 บ้านหนองตะเคียนบอน 2 2 1 2 5
98 ทับทิมสยาม 03 2 2 1 2 5
99 บ้านหนองหอย 2 1 3 4 6
100 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 2 1 2 5 5
101 บ้านโคกปราสาท 2 0 0 5 2
102 บ้านหนองจาน 2 0 0 5 2
103 บ้านหนองผักบุ้ง 1 7 0 5 8
104 บ้านกุดหิน 1 5 5 6 11
105 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 4 4 7 9
106 วัดหนองม่วง 1 4 2 1 7
107 บ้านกุดม่วง 1 4 1 0 6
108 บ้านโคกสะแบง 1 3 9 4 13
109 บ้านสี่แยก 1 3 6 6 10
110 บ้านหนองยาง 1 2 3 2 6
111 บ้านทัพไทย 1 2 2 1 5
112 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 1 2 1 3 4
113 อนุบรรพต 1 0 2 1 3
114 นิคมสงเคราะห์ 2 0 8 4 7 12
115 บ้านซับใหญ่ 0 3 5 6 8
116 บ้านหนองเสม็ด 0 3 1 5 4
117 วัดสารคุณสโมสร 0 2 2 2 4
118 บ้านเจริญสุข 0 1 3 5 4
119 บ้านหนองหล่ม 0 1 2 7 3
120 บ้านท่าช้าง 0 1 1 4 2
121 อนุบาลวัฒนานคร 0 0 4 2 4
122 บ้านแสนสุข 0 0 1 0 1
123 บ้านทดน้อย 0 0 1 0 1
124 บ้านมะกอก 0 0 0 5 0
125 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0
126 วัดห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0
รวม 825 628 534 636 2,623