งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคาร ดร.เทียม ชั้น 1 ห้อง นาฏศิลป์ 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคาร ดร.เทียม ชั้น 1 ห้อง นาฏศิลป์ 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคาร ดร.เทียม ชั้น 1 ห้อง นาฏศิลป์ 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคาร ดร.เทียม ชั้น 1 ห้อง ห้องโถงใต้อาคาร 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคาร ดร.เทียม ชั้น 1 ห้อง ห้องโถงใต้อาคาร 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคาร ดร.เทียม ชั้น 1 ห้อง ห้องโถงใต้อาคาร 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคารปรีดียาทร ชั้น 2 ห้อง แอคทีฟบอร์ด 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคารปรีดียาทร ชั้น 2 ห้อง แอคทีฟบอร์ด 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคารปรีดียาทร ชั้น 1 ห้อง ห้องโถงใต้อาคาร 12 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคาร ดร.เทียม ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคาร ดร.เทียม ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อาคาร ดร.เทียม ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย ห้อง ศาลาวัดเหล่าอ้อย 12 พ.ย. 2560 09.00-16.00 รายงาานตัว 08.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย ห้อง ศาลาวัดเหล่าอ้อย 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงาานตัว 08.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ โทรศัพท์ 085-2233454 , นายปรัชญา พลอยนิล โทรศัพท์085-0906644
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]