สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านในล็อค 22 6 3 31
2 บ้านทองมงคล 19 3 5 27
3 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 16 11 4 31
4 บ้านวังน้ำเขียว 15 4 4 23
5 บ้านบางสะพานน้อย 12 12 5 29
6 บ้านทุ่งกะโตน 8 7 5 20
7 อนุบาลบางสะพาน 8 6 4 18
8 บ้านไชยราช 7 6 4 17
9 บ้านมรสวบ 7 6 3 16
10 บ้านหนองห้วยฝาด 7 2 3 12
11 บ้านบางเจริญ 6 4 3 13
12 อรุณวิทยา 6 2 2 10
13 สมาคมเลขานุการสตรี 1 5 8 2 15
14 กิตติคุณ 4 3 1 8
15 บ้านไร่บนสามัคคี 4 1 1 6
16 บางสะพาน 3 7 5 15
17 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 3 6 1 10
18 บ้านห้วยน้ำพุ 3 4 4 11
19 บ้านคั่นกระได 3 4 2 9
20 วัดหนองหอย 3 2 3 8
21 วัดดอนยาง 3 2 1 6
22 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 3 2 1 6
23 บ้านอ่างทอง 3 1 3 7
24 อนุบาลบางสะพานน้อย 3 1 2 6
25 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 3 1 1 5
26 บ้านสวนหลวง 3 1 1 5
27 ธนาคารออมสิน 3 0 4 7
28 บ้านคลองวาฬ 3 0 1 4
29 บ้านมะเดื่อทอง 2 2 3 7
30 บ้านหนองเสือ 2 2 3 7
31 บ้านย่านซื่อ 2 1 0 3
32 พัฒนาประชานุเคราะห์ 1 4 1 6
33 วัดธงชัยธรรมจักร 1 3 4 8
34 อนุบาลทับสะแก 1 3 3 7
35 บ้านคอกช้าง 1 3 2 6
36 มูลนิธิศึกษา 1 2 4 7
37 บ้านดอนสง่า 1 2 2 5
38 บ้านหนองมะค่า 1 2 1 4
39 บ้านเขามัน 1 2 1 4
40 บ้านคลองลอย 1 1 4 6
41 บ้านดอนสำราญ 1 1 3 5
42 สามัคคีร่วมจิต 1 1 2 4
43 สมาคมเลขานุการสตรี 2 1 1 1 3
44 บ้านชะม่วง 1 1 0 2
45 บ้านพุตะแบก 1 1 0 2
46 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1 1 0 2
47 บ้านสีดางาม 1 0 2 3
48 มัธยมนพคุณ 1 0 1 2
49 บ้านทุ่งสีเสียด 1 0 1 2
50 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 1 0 1 2
51 บ้านยางเขา 1 0 1 2
52 เนินแก้ววิทยาคาร 1 0 1 2
53 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1 0 0 1
54 ประชาพิทักษ์ 1 0 0 1
55 บ้านทุ่งเคล็ด 1 0 0 1
56 ด่านสิงขร 1 0 0 1
57 บ้านดงไม้งาม 1 0 0 1
58 บ้านหนองกก 1 0 0 1
59 บ้านเนินดินแดง 1 0 0 1
60 วัดนาผักขวง 1 0 0 1
61 บ้านทองอินทร์ 0 3 2 5
62 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 3 0 3
63 บ้านท่าฝาง 0 2 1 3
64 บ้านบึง 0 2 1 3
65 วัดดอนตะเคียน 0 2 0 2
66 บ้านหนองฆ้อง 0 2 0 2
67 บ้านดอนทราย 0 2 0 2
68 บ้านหินกอง 0 1 3 4
69 บ้านหนองจันทร์ 0 1 2 3
70 บ้านธรรมรัตน์ 0 1 2 3
71 บ้านบางเบิด 0 1 1 2
72 บ้านวังยาว 0 1 1 2
73 บ้านดอนใจดี 0 1 0 1
74 บ้านหนองระแวง 0 1 0 1
75 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 1
76 วัดทุ่งประดู่ 0 1 0 1
77 บ้านไร่ใน 0 1 0 1
78 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2
79 บ้านห้วยแก้ว 0 0 2 2
80 บ้านช้างเผือก 0 0 1 1
81 บ้านยุบพริก 0 0 1 1
82 บ้านวังยาง 0 0 1 1
83 ไตรกิตทัตตานนท์ 0 0 1 1
84 ประชาบูรณะวิทยา 0 0 1 1
85 บ้านฝั่งแดง 0 0 1 1
86 บ้านดอนทอง 0 0 1 1
87 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 1 1
88 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 0 0 0 0
89 บ้านหนองปุหลก 0 0 0 0
90 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0
91 เศรษฐพานิชวิทยา 0 0 0 0
92 วัดกำมะเสน 0 0 0 0
93 บ้านหนองหิน 0 0 0 0
94 บ้านหนองมงคล 0 0 0 0
95 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 0 0 0
96 ประชารังสรรค์ 0 0 0 0
97 บ้านทางหวาย 0 0 0 0
98 ประชาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
99 บ้านดอนสูง 0 0 0 0
100 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 0
101 บ้านอ่าวน้อย 0 0 0 0
102 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 0 0 0
103 อ่างทองพัฒนา 0 0 0 0
104 บ้านทุ่งไทร 0 0 0 0
105 วัดนาล้อม 0 0 0 0
106 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 0 0 0 0
107 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0
108 เทศบาลบ้านหนองบัว 0 0 0 0
109 บ้านคลองชายธง 0 0 0 0
110 วัดนาหูกวาง 0 0 0 0
111 วัดปากคลองเกลียว 0 0 0 0
112 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
113 บ้านถ้ำเขาน้อย 0 0 0 0
114 บ้านห้วยสัก 0 0 0 0
115 บ้านดอนสำนัก 0 0 0 0
116 วังมะเดื่อ 0 0 0 0
117 บ้านทรายทอง 0 0 0 0
118 วัดทุ่งกลาง 0 0 0 0
119 อุดมราชภักดี 0 0 0 0
รวม 220 171 144 535

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]