สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทองมงคล 18 3 4 25 25 6 3 0 34
2 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 15 10 4 29 35 4 1 3 40
3 บ้านวังน้ำเขียว 13 4 3 20 19 7 6 0 32
4 บ้านบางสะพานน้อย 12 12 5 29 38 6 6 3 50
5 บ้านทุ่งกะโตน 7 7 5 19 25 3 2 2 30
6 บ้านไชยราช 7 6 4 17 22 10 4 5 36
7 บ้านมรสวบ 7 5 3 15 17 5 4 1 26
8 บ้านหนองห้วยฝาด 7 2 3 12 17 5 1 0 23
9 บ้านบางเจริญ 6 4 3 13 15 2 2 0 19
10 อรุณวิทยา 6 2 2 10 15 14 8 2 37
11 อนุบาลบางสะพาน 5 6 3 14 17 18 5 1 40
12 บ้านในล็อค 5 1 2 8 13 2 3 2 18
13 สมาคมเลขานุการสตรี 1 4 6 2 12 15 5 6 7 26
14 กิตติคุณ 4 3 1 8 12 4 4 4 20
15 บ้านไร่บนสามัคคี 4 1 1 6 8 4 1 1 13
16 บางสะพาน 3 7 5 15 20 9 2 1 31
17 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 3 6 1 10 14 2 1 3 17
18 บ้านห้วยน้ำพุ 3 2 4 9 9 6 1 2 16
19 วัดหนองหอย 3 2 3 8 10 10 10 6 30
20 วัดดอนยาง 3 2 1 6 12 4 1 5 17
21 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 3 2 1 6 10 5 4 3 19
22 บ้านอ่างทอง 3 1 3 7 5 3 1 1 9
23 บ้านสวนหลวง 3 1 1 5 4 8 4 2 16
24 อนุบาลบางสะพานน้อย 3 0 2 5 5 9 1 2 15
25 บ้านคลองวาฬ 3 0 1 4 5 3 6 2 14
26 บ้านมะเดื่อทอง 2 2 3 7 11 5 7 5 23
27 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 2 1 1 4 8 5 5 3 18
28 ธนาคารออมสิน 2 0 4 6 10 5 0 2 15
29 พัฒนาประชานุเคราะห์ 1 4 1 6 10 3 3 3 16
30 วัดธงชัยธรรมจักร 1 3 4 8 12 14 6 1 32
31 อนุบาลทับสะแก 1 3 3 7 8 5 5 3 18
32 มูลนิธิศึกษา 1 2 4 7 5 3 3 2 11
33 บ้านหนองเสือ 1 2 3 6 8 9 4 3 21
34 บ้านคั่นกระได 1 2 2 5 6 4 4 3 14
35 บ้านดอนสง่า 1 2 2 5 6 3 2 2 11
36 บ้านหนองมะค่า 1 2 1 4 8 7 4 0 19
37 บ้านเขามัน 1 2 1 4 8 3 0 0 11
38 บ้านคลองลอย 1 1 4 6 6 2 1 0 9
39 บ้านดอนสำราญ 1 1 3 5 5 6 0 2 11
40 สมาคมเลขานุการสตรี 2 1 1 1 3 5 0 5 1 10
41 บ้านชะม่วง 1 1 0 2 3 3 0 1 6
42 บ้านพุตะแบก 1 1 0 2 3 1 1 5 5
43 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1 1 0 2 2 0 3 0 5
44 บ้านสีดางาม 1 0 2 3 4 0 0 0 4
45 มัธยมนพคุณ 1 0 1 2 7 1 1 0 9
46 บ้านทุ่งสีเสียด 1 0 1 2 4 5 4 2 13
47 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 1 0 1 2 4 4 4 1 12
48 เนินแก้ววิทยาคาร 1 0 1 2 4 0 1 0 5
49 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1 0 0 1 5 3 0 0 8
50 บ้านยางเขา 1 0 0 1 3 1 1 1 5
51 ประชาพิทักษ์ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
52 บ้านทุ่งเคล็ด 1 0 0 1 2 0 1 0 3
53 ด่านสิงขร 1 0 0 1 1 3 2 2 6
54 บ้านดงไม้งาม 1 0 0 1 1 2 1 1 4
55 บ้านหนองกก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านเนินดินแดง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 วัดนาผักขวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านทองอินทร์ 0 3 2 5 8 1 3 1 12
59 บ้านคอกช้าง 0 3 2 5 7 0 2 1 9
60 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 3 0 3 10 2 4 2 16
61 บ้านท่าฝาง 0 2 1 3 6 2 1 1 9
62 บ้านบึง 0 2 1 3 3 1 0 0 4
63 วัดดอนตะเคียน 0 2 0 2 5 1 1 0 7
64 บ้านหนองฆ้อง 0 2 0 2 2 0 2 0 4
65 บ้านดอนทราย 0 2 0 2 1 1 3 1 5
66 บ้านหินกอง 0 1 3 4 12 2 2 2 16
67 บ้านธรรมรัตน์ 0 1 2 3 1 4 0 0 5
68 บ้านบางเบิด 0 1 1 2 5 10 7 1 22
69 สามัคคีร่วมจิต 0 1 1 2 4 2 5 0 11
70 บ้านวังยาว 0 1 1 2 2 3 1 0 6
71 บ้านดอนใจดี 0 1 0 1 6 2 0 2 8
72 บ้านหนองระแวง 0 1 0 1 3 0 3 4 6
73 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
74 บ้านย่านซื่อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 วัดทุ่งประดู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านไร่ใน 0 1 0 1 0 3 2 0 5
77 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 2 2 8 2 1 1 11
78 บ้านห้วยแก้ว 0 0 2 2 3 0 1 0 4
79 บ้านช้างเผือก 0 0 1 1 5 2 3 1 10
80 บ้านยุบพริก 0 0 1 1 4 1 2 0 7
81 บ้านวังยาง 0 0 1 1 1 2 3 0 6
82 ไตรกิตทัตตานนท์ 0 0 1 1 1 2 1 1 4
83 บ้านหนองจันทร์ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
84 ประชาบูรณะวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
85 บ้านฝั่งแดง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
86 บ้านดอนทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 1 1 0 0 2 1 2
88 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
89 บ้านหนองปุหลก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
90 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
91 เศรษฐพานิชวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 1 5
92 วัดกำมะเสน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
93 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
94 บ้านหนองมงคล 0 0 0 0 1 1 1 1 3
95 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
96 ประชารังสรรค์ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
97 บ้านทางหวาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
98 ประชาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
99 บ้านดอนสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านอ่าวน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 0 0 0 0 4 0 1 4
103 อ่างทองพัฒนา 0 0 0 0 0 3 2 2 5
104 บ้านทุ่งไทร 0 0 0 0 0 3 1 0 4
105 วัดนาล้อม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
106 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 0 0 0 0 0 2 2 1 4
107 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 เทศบาลบ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 บ้านคลองชายธง 0 0 0 0 0 1 3 1 4
110 วัดนาหูกวาง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
111 วัดปากคลองเกลียว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
112 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านถ้ำเขาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านห้วยสัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านดอนสำนัก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
116 วังมะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
117 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 วัดทุ่งกลาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 อุดมราชภักดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 185 156 137 478 671 339 238 137 1,248