สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบางสะพานน้อย 38 6 6 3 50
2 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 35 4 1 3 40
3 บ้านทองมงคล 25 6 3 0 34
4 บ้านทุ่งกะโตน 25 3 2 2 30
5 บ้านไชยราช 22 10 4 5 36
6 บางสะพาน 20 9 2 1 31
7 บ้านวังน้ำเขียว 19 7 6 0 32
8 อนุบาลบางสะพาน 17 18 5 1 40
9 บ้านมรสวบ 17 5 4 1 26
10 บ้านหนองห้วยฝาด 17 5 1 0 23
11 อรุณวิทยา 15 14 8 2 37
12 สมาคมเลขานุการสตรี 1 15 5 6 7 26
13 บ้านบางเจริญ 15 2 2 0 19
14 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 14 2 1 3 17
15 บ้านในล็อค 13 2 3 2 18
16 วัดธงชัยธรรมจักร 12 14 6 1 32
17 กิตติคุณ 12 4 4 4 20
18 วัดดอนยาง 12 4 1 5 17
19 บ้านหินกอง 12 2 2 2 16
20 บ้านมะเดื่อทอง 11 5 7 5 23
21 วัดหนองหอย 10 10 10 6 30
22 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 10 5 4 3 19
23 ธนาคารออมสิน 10 5 0 2 15
24 พัฒนาประชานุเคราะห์ 10 3 3 3 16
25 บ้านทุ่งตาแก้ว 10 2 4 2 16
26 บ้านห้วยน้ำพุ 9 6 1 2 16
27 บ้านหนองเสือ 8 9 4 3 21
28 บ้านหนองมะค่า 8 7 4 0 19
29 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 8 5 5 3 18
30 อนุบาลทับสะแก 8 5 5 3 18
31 บ้านไร่บนสามัคคี 8 4 1 1 13
32 บ้านเขามัน 8 3 0 0 11
33 บ้านหนองหญ้าปล้อง 8 2 1 1 11
34 บ้านทองอินทร์ 8 1 3 1 12
35 มัธยมนพคุณ 7 1 1 0 9
36 บ้านคอกช้าง 7 0 2 1 9
37 บ้านคั่นกระได 6 4 4 3 14
38 บ้านดอนสง่า 6 3 2 2 11
39 บ้านท่าฝาง 6 2 1 1 9
40 บ้านคลองลอย 6 2 1 0 9
41 บ้านดอนใจดี 6 2 0 2 8
42 บ้านบางเบิด 5 10 7 1 22
43 อนุบาลบางสะพานน้อย 5 9 1 2 15
44 บ้านดอนสำราญ 5 6 0 2 11
45 บ้านคลองวาฬ 5 3 6 2 14
46 มูลนิธิศึกษา 5 3 3 2 11
47 บ้านอ่างทอง 5 3 1 1 9
48 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 5 3 0 0 8
49 บ้านช้างเผือก 5 2 3 1 10
50 วัดดอนตะเคียน 5 1 1 0 7
51 สมาคมเลขานุการสตรี 2 5 0 5 1 10
52 บ้านสวนหลวง 4 8 4 2 16
53 บ้านทุ่งสีเสียด 4 5 4 2 13
54 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 4 4 4 1 12
55 สามัคคีร่วมจิต 4 2 5 0 11
56 บ้านยุบพริก 4 1 2 0 7
57 เนินแก้ววิทยาคาร 4 0 1 0 5
58 บ้านสีดางาม 4 0 0 0 4
59 บ้านชะม่วง 3 3 0 1 6
60 บ้านพุตะแบก 3 1 1 5 5
61 บ้านยางเขา 3 1 1 1 5
62 บ้านบึง 3 1 0 0 4
63 บ้านหนองระแวง 3 0 3 4 6
64 บ้านห้วยแก้ว 3 0 1 0 4
65 บ้านวังยาว 2 3 1 0 6
66 ประชาพิทักษ์ 2 2 0 1 4
67 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 2 1 1 0 4
68 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 2 0 3 0 5
69 บ้านหนองฆ้อง 2 0 2 0 4
70 บ้านทุ่งเคล็ด 2 0 1 0 3
71 บ้านหนองปุหลก 2 0 1 0 3
72 บ้านธรรมรัตน์ 1 4 0 0 5
73 ด่านสิงขร 1 3 2 2 6
74 บ้านเหมืองแร่ 1 3 1 2 5
75 เศรษฐพานิชวิทยา 1 3 1 1 5
76 บ้านวังยาง 1 2 3 0 6
77 วัดกำมะเสน 1 2 2 0 5
78 บ้านหนองหิน 1 2 2 0 5
79 บ้านดงไม้งาม 1 2 1 1 4
80 ไตรกิตทัตตานนท์ 1 2 1 1 4
81 บ้านดอนทราย 1 1 3 1 5
82 บ้านหนองจันทร์ 1 1 1 1 3
83 บ้านหนองมงคล 1 1 1 1 3
84 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 1 1 1 1 3
85 บ้านห้วยทรายขาว 1 1 1 0 3
86 ประชาบูรณะวิทยา 1 1 1 0 3
87 บ้านหนองกก 1 1 0 0 2
88 บ้านเนินดินแดง 1 1 0 0 2
89 ประชารังสรรค์ 1 0 3 0 4
90 บ้านฝั่งแดง 1 0 1 0 2
91 บ้านทางหวาย 1 0 1 0 2
92 ประชาราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1
93 วัดนาผักขวง 1 0 0 0 1
94 บ้านย่านซื่อ 1 0 0 0 1
95 วัดทุ่งประดู่ 1 0 0 0 1
96 บ้านดอนทอง 1 0 0 0 1
97 บ้านดอนสูง 1 0 0 0 1
98 บ้านทุ่งเชือก 1 0 0 0 1
99 บ้านอ่าวน้อย 1 0 0 0 1
100 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 4 0 1 4
101 อ่างทองพัฒนา 0 3 2 2 5
102 บ้านไร่ใน 0 3 2 0 5
103 บ้านทุ่งไทร 0 3 1 0 4
104 วัดนาล้อม 0 3 1 0 4
105 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 0 2 2 1 4
106 บ้านทุ่งยาว 0 2 0 0 2
107 เทศบาลบ้านหนองบัว 0 2 0 0 2
108 บ้านคลองชายธง 0 1 3 1 4
109 วัดนาหูกวาง 0 1 1 1 2
110 วัดปากคลองเกลียว 0 1 1 1 2
111 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 1 1 0 2
112 บ้านถ้ำเขาน้อย 0 1 0 0 1
113 บ้านห้วยสัก 0 1 0 0 1
114 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 2 1 2
115 บ้านดอนสำนัก 0 0 2 0 2
116 วังมะเดื่อ 0 0 1 1 1
117 บ้านทรายทอง 0 0 1 0 1
118 วัดทุ่งกลาง 0 0 0 1 0
119 อุดมราชภักดี 0 0 0 0 0
รวม 671 339 238 137 1,385