สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบางสะพานน้อย 38 6 6 3 50
2 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 37 4 1 3 42
3 บ้านในล็อค 35 3 3 2 41
4 บ้านทองมงคล 26 7 3 0 36
5 บ้านทุ่งกะโตน 26 3 2 2 31
6 บ้านไชยราช 22 10 4 5 36
7 บ้านวังน้ำเขียว 22 7 6 0 35
8 อนุบาลบางสะพาน 21 18 5 2 44
9 บางสะพาน 20 9 2 1 31
10 สมาคมเลขานุการสตรี 1 18 5 6 7 29
11 บ้านมรสวบ 18 5 4 1 27
12 บ้านหนองห้วยฝาด 17 5 1 0 23
13 อรุณวิทยา 15 14 8 2 37
14 บ้านบางเจริญ 15 2 2 0 19
15 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 14 2 1 3 17
16 วัดธงชัยธรรมจักร 12 14 6 1 32
17 กิตติคุณ 12 4 4 4 20
18 วัดดอนยาง 12 4 1 5 17
19 บ้านหินกอง 12 2 2 2 16
20 บ้านห้วยน้ำพุ 11 7 1 2 19
21 บ้านมะเดื่อทอง 11 5 7 5 23
22 ธนาคารออมสิน 11 5 0 2 16
23 บ้านคั่นกระได 11 4 4 3 19
24 วัดหนองหอย 10 10 10 6 30
25 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 10 5 5 3 20
26 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 10 5 4 3 19
27 พัฒนาประชานุเคราะห์ 10 3 3 3 16
28 บ้านทุ่งตาแก้ว 10 2 4 2 16
29 บ้านหนองเสือ 9 9 4 3 22
30 บ้านหนองมะค่า 8 7 4 0 19
31 อนุบาลทับสะแก 8 5 5 3 18
32 บ้านไร่บนสามัคคี 8 4 1 1 13
33 บ้านเขามัน 8 3 0 0 11
34 บ้านหนองหญ้าปล้อง 8 2 1 1 11
35 บ้านทองอินทร์ 8 1 3 1 12
36 บ้านคอกช้าง 8 0 2 1 10
37 บ้านท่าฝาง 7 2 1 1 10
38 มัธยมนพคุณ 7 1 1 0 9
39 อนุบาลบางสะพานน้อย 6 9 1 2 16
40 บ้านดอนสง่า 6 3 2 2 11
41 สามัคคีร่วมจิต 6 2 5 0 13
42 บ้านคลองลอย 6 2 1 0 9
43 บ้านดอนใจดี 6 2 0 2 8
44 บ้านบางเบิด 5 10 7 1 22
45 บ้านดอนสำราญ 5 6 0 2 11
46 บ้านคลองวาฬ 5 3 6 2 14
47 มูลนิธิศึกษา 5 3 3 2 11
48 บ้านอ่างทอง 5 3 1 1 9
49 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 5 3 0 0 8
50 บ้านช้างเผือก 5 2 3 1 10
51 วัดดอนตะเคียน 5 1 1 0 7
52 สมาคมเลขานุการสตรี 2 5 0 5 1 10
53 บ้านสวนหลวง 4 8 4 2 16
54 บ้านทุ่งสีเสียด 4 5 4 2 13
55 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 4 4 4 1 12
56 บ้านยุบพริก 4 1 2 0 7
57 บ้านยางเขา 4 1 1 1 6
58 เนินแก้ววิทยาคาร 4 0 1 0 5
59 บ้านสีดางาม 4 0 0 0 4
60 บ้านชะม่วง 3 3 0 1 6
61 บ้านพุตะแบก 3 1 1 5 5
62 บ้านหนองจันทร์ 3 1 1 1 5
63 บ้านบึง 3 1 0 0 4
64 บ้านหนองระแวง 3 0 3 4 6
65 บ้านห้วยแก้ว 3 0 1 0 4
66 บ้านย่านซื่อ 3 0 0 0 3
67 บ้านวังยาว 2 3 1 0 6
68 ประชาพิทักษ์ 2 2 0 1 4
69 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 2 1 1 0 4
70 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 2 0 3 0 5
71 บ้านหนองฆ้อง 2 0 2 0 4
72 บ้านทุ่งเคล็ด 2 0 1 0 3
73 บ้านหนองปุหลก 2 0 1 0 3
74 บ้านธรรมรัตน์ 1 4 0 0 5
75 ด่านสิงขร 1 3 2 2 6
76 บ้านเหมืองแร่ 1 3 1 2 5
77 เศรษฐพานิชวิทยา 1 3 1 1 5
78 บ้านวังยาง 1 2 3 0 6
79 วัดกำมะเสน 1 2 2 0 5
80 บ้านหนองหิน 1 2 2 0 5
81 บ้านดงไม้งาม 1 2 1 1 4
82 ไตรกิตทัตตานนท์ 1 2 1 1 4
83 บ้านดอนทราย 1 1 3 1 5
84 บ้านหนองมงคล 1 1 1 1 3
85 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 1 1 1 1 3
86 บ้านห้วยทรายขาว 1 1 1 0 3
87 ประชาบูรณะวิทยา 1 1 1 0 3
88 บ้านหนองกก 1 1 0 0 2
89 บ้านเนินดินแดง 1 1 0 0 2
90 ประชารังสรรค์ 1 0 3 0 4
91 บ้านฝั่งแดง 1 0 1 0 2
92 บ้านทางหวาย 1 0 1 0 2
93 ประชาราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1
94 วัดนาผักขวง 1 0 0 0 1
95 วัดทุ่งประดู่ 1 0 0 0 1
96 บ้านดอนทอง 1 0 0 0 1
97 บ้านดอนสูง 1 0 0 0 1
98 บ้านทุ่งเชือก 1 0 0 0 1
99 บ้านอ่าวน้อย 1 0 0 0 1
100 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 4 0 1 4
101 อ่างทองพัฒนา 0 3 2 2 5
102 บ้านไร่ใน 0 3 2 0 5
103 บ้านทุ่งไทร 0 3 1 0 4
104 วัดนาล้อม 0 3 1 0 4
105 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 0 2 2 1 4
106 บ้านทุ่งยาว 0 2 0 0 2
107 เทศบาลบ้านหนองบัว 0 2 0 0 2
108 บ้านคลองชายธง 0 1 3 1 4
109 วัดนาหูกวาง 0 1 1 1 2
110 วัดปากคลองเกลียว 0 1 1 1 2
111 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 1 1 0 2
112 บ้านถ้ำเขาน้อย 0 1 0 0 1
113 บ้านห้วยสัก 0 1 0 0 1
114 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 2 1 2
115 บ้านดอนสำนัก 0 0 2 0 2
116 วังมะเดื่อ 0 0 1 1 1
117 บ้านทรายทอง 0 0 1 0 1
118 วัดทุ่งกลาง 0 0 0 1 0
119 อุดมราชภักดี 0 0 0 0 0
รวม 729 342 238 138 1,309