สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือตาม่องลาย ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายขจรเกียรติ เครือประดับ 11.838869, 99.829479 081-4063853
2 สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางประไพ เกษแก้ว 11.817616, 99.788081 089-8376923
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 329/1 หมู่ 2 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายขจรเกียรติ เครือประดับ 11.736316, 99.764119 081-4063853
4 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายขจรเกียรติ เครือประดับ 11.748317, 99.789659 081-4063853
5 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย และบ้านวังน้ำเขียว ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 นายขจรเกียรติ เครือประดับ 11.080685, 99.449507 081-4063853
6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร 11.809714, 99.797622 081-6415496
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางสาวฉันทนา พวงเดช 11.803636, 99.797128 081-7704154

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]