สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนไก่เตี้ย 33 15 3 51 56 5 2 0 63
2 อนุบาลเพชรบุรี 19 15 5 39 34 10 0 2 44
3 บ้านหนองชุมพล 13 4 5 22 21 13 8 10 42
4 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 12 9 4 25 19 8 10 15 37
5 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 9 3 3 15 10 4 2 2 16
6 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 8 2 3 13 11 7 2 5 20
7 วัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 6 5 0 11 9 4 6 7 19
8 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 5 5 6 16 12 10 7 6 29
9 ราษฎร์วิทยา 5 4 4 13 13 8 4 9 25
10 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 4 5 3 12 12 7 3 3 22
11 บ้านแหลม 4 4 3 11 16 13 13 9 42
12 วัดเกาะแก้ว 4 3 2 9 6 5 3 3 14
13 บ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 4 2 2 8 6 7 5 1 18
14 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 3 5 4 12 6 12 11 9 29
15 บ้านเนินรัก 3 4 2 9 8 5 4 5 17
16 บ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 3 3 1 7 8 2 4 8 14
17 บ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 3 2 0 5 5 1 1 1 7
18 วัดราษฎร์ศรัทธา 3 1 1 5 8 4 4 4 16
19 บ้านทุ่งเฟื้อ 3 0 0 3 3 2 2 6 7
20 วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 2 5 7 14 15 18 20 9 53
21 วัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 2 4 2 8 8 6 3 6 17
22 บ้านยางน้ำกลัดใต้ 2 4 2 8 7 10 5 8 22
23 วัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 2 1 4 7 8 8 2 4 18
24 วัดปากคลอง 2 1 2 5 6 5 1 2 12
25 เทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 2 1 1 4 3 3 2 5 8
26 วัดเขาตะเครา 2 1 0 3 3 5 4 1 12
27 วัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 2 0 1 3 6 5 3 5 14
28 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 2 0 1 3 2 7 6 7 15
29 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 5 6 12 10 9 10 1 29
30 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1 3 4 8 15 6 5 5 26
31 อรุณประดิษฐ 1 3 0 4 7 7 4 2 18
32 เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 1 2 1 4 7 3 4 3 14
33 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 1 2 0 3 4 0 1 1 5
34 บ้านลิ้นช้าง 1 2 0 3 3 2 2 3 7
35 บ้านหนองรี 1 2 0 3 2 8 4 3 14
36 บ้านท่าเสลา 1 1 1 3 1 3 4 1 8
37 มิตรภาพที่ 34 1 1 0 2 4 1 0 1 5
38 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 1 1 0 2 4 1 0 0 5
39 บ้านเขาย้อย 1 0 3 4 4 3 1 3 8
40 บ้านเหมืองไทร 1 0 2 3 2 1 3 4 6
41 วัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 1 0 1 2 3 5 6 5 14
42 วัดในกลาง 1 0 0 1 3 3 1 5 7
43 หาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 1 0 0 1 3 3 0 1 6
44 บ้านพุพลู 1 0 0 1 2 4 3 1 9
45 วัดทรงธรรม 1 0 0 1 1 1 2 3 4
46 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 0 9 4 13 18 12 9 9 39
47 บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 0 2 4 6 8 10 3 10 21
48 วัดสมุทรธาราม 0 1 2 3 3 4 2 4 9
49 บ้านดอนยี่กรอก 0 1 1 2 3 5 2 2 10
50 วัดกุญชรวชิราราม 0 1 1 2 2 2 5 2 9
51 วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 2 0 1 1 3
52 วัดเขาสมอระบัง 0 1 1 2 1 4 6 2 11
53 วัดท้ายตลาด 0 1 0 1 3 3 0 1 6
54 บ้านบ่อโพง 0 1 0 1 1 7 1 5 9
55 บ้านสามแพรก 0 1 0 1 1 6 3 3 10
56 วัดสิงห์ 0 1 0 1 0 1 1 4 2
57 ปริยัติรังสรรค์ 0 0 2 2 6 8 17 13 31
58 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 0 0 1 1 5 3 5 1 13
59 วัดมณีเลื่อน 0 0 1 1 3 6 7 3 16
60 บ้านบ่อขม 0 0 1 1 3 2 1 2 6
61 เปรมฤดี 0 0 1 1 2 5 1 7 8
62 วัดลาดโพธิ์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
63 บ้านบางหอ 0 0 1 1 2 1 2 2 5
64 วัดหนองส้ม 0 0 1 1 1 1 2 2 4
65 บ้านอ่างศิลา 0 0 1 1 0 2 3 1 5
66 วัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 0 0 0 0 3 5 3 4 11
67 เทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 3 2 5 6 10
68 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 4 3 4 9
69 วัดเทพประชุมนิมิตร 0 0 0 0 2 2 3 3 7
70 วัดสมุทรโคดม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
71 วัดโพธิ์ทัยมณี 0 0 0 0 1 7 4 5 12
72 วัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 0 0 0 0 1 4 0 0 5
73 บ้านสระพัง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
74 บ้านบางกุฬา 0 0 0 0 1 2 3 2 6
75 บ้านดอนยาง 0 0 0 0 1 2 0 3 3
76 วัดโพพระใน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
77 วัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 0 0 0 0 1 1 0 2 2
78 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
79 บ้านบ่อหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 วัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 4 2 6 6
81 บ้านจะโปรง 0 0 0 0 0 3 2 2 5
82 บ้านดอนนาลุ่ม 0 0 0 0 0 2 1 3 3
83 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 2 1 3 3
84 วัดบางลำภู 0 0 0 0 0 2 0 1 2
85 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
86 วัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 0 0 0 0 0 0 2 3 2
87 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 0 1 3 1
88 วัดพระรูป 0 0 0 0 0 0 0 1 0
89 บ้านดอนมะขามช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
90 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
91 วัดดอนทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 179 150 113 442 483 387 294 327 1,164