สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนไก่เตี้ย 56 5 2 0 63
2 อนุบาลเพชรบุรี 34 10 0 2 44
3 บ้านหนองชุมพล 21 13 8 10 42
4 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 19 8 10 15 37
5 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 18 12 9 9 39
6 บ้านแหลม 16 13 13 9 42
7 วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 15 18 20 9 53
8 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 15 6 5 5 26
9 ราษฎร์วิทยา 13 8 4 9 25
10 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 12 10 7 6 29
11 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 12 7 3 3 22
12 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 11 7 2 5 20
13 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 10 9 10 1 29
14 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 10 4 2 2 16
15 วัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 9 4 6 7 19
16 บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 8 10 3 10 21
17 วัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 8 8 2 4 18
18 วัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 8 6 3 6 17
19 บ้านเนินรัก 8 5 4 5 17
20 วัดราษฎร์ศรัทธา 8 4 4 4 16
21 บ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 8 2 4 8 14
22 บ้านยางน้ำกลัดใต้ 7 10 5 8 22
23 อรุณประดิษฐ 7 7 4 2 18
24 เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 7 3 4 3 14
25 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 6 12 11 9 29
26 ปริยัติรังสรรค์ 6 8 17 13 31
27 บ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 6 7 5 1 18
28 วัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 6 5 3 5 14
29 วัดเกาะแก้ว 6 5 3 3 14
30 วัดปากคลอง 6 5 1 2 12
31 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 5 3 5 1 13
32 บ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 5 1 1 1 7
33 บ้านเขาย้อย 4 3 1 3 8
34 มิตรภาพที่ 34 4 1 0 1 5
35 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 4 1 0 0 5
36 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 4 0 1 1 5
37 วัดมณีเลื่อน 3 6 7 3 16
38 วัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 3 5 6 5 14
39 วัดเขาตะเครา 3 5 4 1 12
40 วัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 3 5 3 4 11
41 บ้านดอนยี่กรอก 3 5 2 2 10
42 วัดสมุทรธาราม 3 4 2 4 9
43 เทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 3 3 2 5 8
44 วัดในกลาง 3 3 1 5 7
45 หาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 3 3 0 1 6
46 วัดท้ายตลาด 3 3 0 1 6
47 เทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) 3 2 5 6 10
48 บ้านทุ่งเฟื้อ 3 2 2 6 7
49 บ้านลิ้นช้าง 3 2 2 3 7
50 บ้านบ่อขม 3 2 1 2 6
51 บ้านหนองรี 2 8 4 3 14
52 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 2 7 6 7 15
53 เปรมฤดี 2 5 1 7 8
54 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 2 4 3 4 9
55 บ้านพุพลู 2 4 3 1 9
56 วัดกุญชรวชิราราม 2 2 5 2 9
57 วัดเทพประชุมนิมิตร 2 2 3 3 7
58 วัดสมุทรโคดม 2 2 0 1 4
59 วัดลาดโพธิ์ 2 2 0 0 4
60 บ้านเหมืองไทร 2 1 3 4 6
61 บ้านบางหอ 2 1 2 2 5
62 วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 2 0 1 1 3
63 วัดโพธิ์ทัยมณี 1 7 4 5 12
64 บ้านบ่อโพง 1 7 1 5 9
65 บ้านสามแพรก 1 6 3 3 10
66 วัดเขาสมอระบัง 1 4 6 2 11
67 วัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 1 4 0 0 5
68 บ้านท่าเสลา 1 3 4 1 8
69 บ้านสระพัง 1 3 2 1 6
70 บ้านบางกุฬา 1 2 3 2 6
71 บ้านดอนยาง 1 2 0 3 3
72 วัดทรงธรรม 1 1 2 3 4
73 วัดหนองส้ม 1 1 2 2 4
74 วัดโพพระใน 1 1 1 1 3
75 วัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 1 1 0 2 2
76 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 1 0 1 1 2
77 บ้านบ่อหวาย 1 0 0 0 1
78 วัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 0 4 2 6 6
79 บ้านจะโปรง 0 3 2 2 5
80 บ้านอ่างศิลา 0 2 3 1 5
81 บ้านดอนนาลุ่ม 0 2 1 3 3
82 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 0 2 1 3 3
83 วัดบางลำภู 0 2 0 1 2
84 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 0 1 2 1 3
85 วัดสิงห์ 0 1 1 4 2
86 วัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 0 0 2 3 2
87 บ้านไทรงาม 0 0 1 3 1
88 วัดพระรูป 0 0 0 1 0
89 บ้านดอนมะขามช้าง 0 0 0 1 0
90 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ 0 0 0 1 0
91 วัดดอนทราย 0 0 0 1 0
รวม 483 387 294 327 1,491