สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยชนะ   กรกันต์
2. เด็กชายสิทธาจารย์   เพ็ชรกระจ่าง
 
1. นางพิชฎา   รัตนวิจิตร
2. นางสาวศิริขวัญ   ฉายะบุตร