สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง สพป. นนทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรนุช  โภคา
 
1. นายธวัชชัย   บุญเลี้ยง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรารถนา  เเก้วศิลา
2. เด็กหญิงรวงข้าว  วุฒิเรืองกุล
 
1. นางสาวทิวาพร  กันทะวงศ์