งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                  ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันปีการศึกษา 2560    
>> ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ปีการศึกษา  2560 =>  15 - 31  สิงหาคม  2560
>> โรงเรียนคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน => 1-30 กันยายน  2560
>> กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่=>1-10  ตุลาคม   2560
>> ผู้ดูแลระบบกลุ่มโรงเรียนกำหนดโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนในแต่ละสาระ/กิจกรรมในระบบโปรแกรม =>  11-15 ตุลาคม  2560
>> โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนลงทะเบียนในระบบโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ภายใน=>  16  ตุลาคม   2560
>> กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน  ครู  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา=>  25-30  ตุลาคม  2560
>> ประชุมประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ  ผู้ดูแลระบบ ตัวแทนศูนย์วิชาการ => 30  ตุลาคม  2560
>> แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1-5  พฤศจิกายน 2560
>> พิมพ์เอกสารการแข่งขัน  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 5-7  พฤศจิกายน 2560
>> การแข่งขันระดับเขตพื้นที่  => 7-10 พ.ย. 2560
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  => 14 พ.ย. 2560
>> โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ (โรงเรียนพิมพ์ได้เองจากหน้าเว็บเขตพื้นที่) => 14 - 24 พ.ย. 2560
>> โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของการเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค => ก่อน 24 พ.ย. 2560
>> โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 24 พ.ย. 2560
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 9  ธันวาคม 2560
>> แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 9-14 ธันวาคม 2560
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 15-20 ธันวาคม 2560
>> พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 26 ธันวาคม 2560
>> การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก => 4-6 ม.ค. 2561
>> การแข่งขันระดับชาติ  ณ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต=> 11-13  ก.พ. 2561
 

 

 
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 195
จำนวนทีม 1,773
จำนวนนักเรียน 3,763
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,567
จำนวนกรรมการ 1,176
ครู+นักเรียน 6,330
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,506
ประกาศผลแล้ว 221/272 (81.25%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 2
เดือนนี้ 10
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 10
ทั้งหมด 265,659