คุณลักษณะและระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
หน่วยประมวลผลกลาง Core i5 และ Dual Core2
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 / 64 bit และ
Windows 8 / 64 bit
หน่วยความจำ 8 GB
วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 12:34 น.