เรื่องแจ้งจากกลุ่มสาระภาษาไทย
อุปกรณ์ที่ผู้แข่งขันต้องนำมาในวันแข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
**************************************
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
- ชั้น ป.๑ – ๓                                                 ใช้ดินสอดำ
- ชั้น ป.๔ – ๖ , ชั้น ม.๑ – ๓ , ชั้น ม.๔ – ๖           ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ
2. การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
        ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่
- กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน
- แป้นวางเบี้ย
- ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย)
- นาฬิกาจับเวลา หรือแท็บเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน (ระบบ Android)
หมายเหตุ
  1. อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันนำมา ต้องทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียน ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการสูญหาย
  2. ระบบการแข่งขัน ใช้กฎกติกาและระบบการแข่งขันแบบมาตรฐานสากลของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 19:27 น.