งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   4 ม.ค. 2561   5 ม.ค. 2561   6 ม.ค. 2561   7 ม.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ม.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา 1 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 48
6ม.ค.61เวลา13.00-17.00น.,7ม.ค.61เวลา09.00-17.00น.
2 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา 2 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 27

7 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 28 - 47
09.00-17.00
3 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี อำเภอปากพลี 7 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 47
09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” หอประชุม 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” หอประชุม 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 431-436 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 431-436 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 422-426 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 422-426 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]