งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 3 (เก่งกล้า) ชั้น 2 ห้อง 3202 : ป.3/2 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง3203 : ป.4/1,ห้อง3204 : ป.4/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่1-8 ลำดับที่ 17-24 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ลำดับที่ 9-16 ลำดับที่ 25-32 ลำดับที่ 41-48 รายงานตัวเวลา 12.00-12.45น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 2 (นำปัญญา) ชั้น 2 ห้อง 2202 : คณิตศาสตร์ ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง2203:ภาษาไทย,ห้อง2204:สุขศึกษา,ห้อง2104:สหกรณ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่1-8 ลำดับที่ 17-24 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ลำดับที่ 9-16 ลำดับที่ 25-32 ลำดับที่ 41-48 รายงานตัวเวลา 12.00-12.45น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 1 (แสงธรรม) ชั้น 1 ห้อง 1101:ห้องประชุม เพ็ชรสันตะ ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง1103:ธุรการ,ห้อง2102:ศุนย์PEER,ห้อง2103:วิชาการ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่1-8 ลำดับที่ 17-24 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ลำดับที่ 9-16 ลำดับที่ 25-32 ลำดับที่ 41-48 รายงานตัวเวลา 12.00-12.45น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารศาลาธรรมสังเวชวัดสันตยาราม 1-2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.30น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารศาลาธรรมสังเวชวัดสันตยาราม 1-2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.30น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารศาลาธรรมสังเวชวัดสันตยาราม 1-2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.30น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 1 (แสงธรรม) ชั้น 3 ห้อง 1304:กิจกรรม ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง1204:ภาษาไทย,ห้อง2201:วิทย์ฯมัธยม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่1-8 ลำดับที่ 17-24 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ลำดับที่ 9-16 ลำดับที่ 25-32 ลำดับที่ 41-48 รายงานตัวเวลา 12.00-12.45น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 1 (แสงธรรม) ชั้น 3 ห้อง 1301:สังคมฯ ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง1201:สังคมฯ,ห้อง1202:ศิลปะ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่1-8 ลำดับที่ 17-24 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ลำดับที่ 9-16 ลำดับที่ 25-32 ลำดับที่ 41-48 รายงานตัวเวลา 12.00-12.45น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารประชารัฐวิมลสามัคคี(อาคารอเนกประสงค์ริมน้ำ) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารเอนกประสงค์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง เวทีชั่วคราวหน้าอาคาร 1 (แสงธรรม) 4 ม.ค. 2561 09.00-22.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง เวทีชั่วคราวหน้าอาคาร 2 (นำปัญญา) 4 ม.ค. 2561 09.00-22.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง เวทีชั่วคราวหน้าอาคารห้องสมุด 4 ม.ค. 2561 09.00-22.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 3 (เก่งกล้า) ชั้น 1 ห้อง 3102:ป.2 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง3103:ป.3/1,ห้อง3104:ป.1 4 ม.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.30น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 3 (เก่งกล้า) ชั้น 1 ห้อง 3102:ป.2 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง3103:ป.3/1,ห้อง3104:ป.1 5 ม.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.30น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 3 (เก่งกล้า) ชั้น 1 ห้อง 3102:ป.2 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง3103:ป.3/1,ห้อง3104:ป.1 6 ม.ค. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.30น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 4 (สามัคคี) ชั้น 1 ห้อง 4104:อนุบาล 3ขวบ/1 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง4101:อนุบาล1,ห้อง4102:อนุบาล2,ห้อง4103:อนุบาล3ขวบ/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 4 (สามัคคี) ชั้น 2 ห้อง 4201:ป.5 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง4202:ปฏิบัติการวิทย์,ห้อง4203:ป.6,ห้อง4204:พิเศษเรียนรวม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]