งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รร.วัดท่าด่าน อ.เมือง 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) อ.เมือง 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 11.30-12.30 น. ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 07.30-08.30น. ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30น. ณ ร.ร. สาริกา
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 บ้านชวลิต ศีตะปันย์ (ข้างวัดเขาพระ) ต.เขาพระ อ.เมือง 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 37
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 11.30-12.30 น. ลำดับที่ 25-37 รายงานตัว 07.30-08.30น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 รร.ชุมชนบ้านวังไทร อ.บ้านนา 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 47
08.30-16.30 ลำดับที่1-11 รายงานตัว 07.30-08.00 น. แข่ง 08.30-12.00 น. ลำดับที่ 12-22 รายงานตัว11.30-12.30 น.แข่ง 13.00-16.30 น. ลำดับที่ 23-37 รายงานตัว07.30-08.00น. แข่ง 08.30-12.00 น. ลำดับที่ 38-47 รายงานตัว 11.30-12.30น. แข่ง 13.00-16.30 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านวังไทร อ.บ้านนา 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 27

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 28 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่1-12 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่13-27 รายงานตัว11.30-12.30 น. ลำดับที่ 28-37 รายงานตัว07.30-08.00น.ลำดับที่ 38-48 รายงานตัว 11.30-12.30น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 รร.วัดธรรมปัญญา อ.เมือง 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 48
09.00-16.00 ลำดับที่1-18 รายงานตัว 07.30-08.30 น. แข่ง 09.00-12.00 น.ลำดับที่19-30 รายงานตัว11.30-12.30 น.แข่ง 13.00-16.00 น. ลำดับที่ 31-40 รายงานตัว07.30-08.30น.แข่ง09.00-12.00 น. ลำดับที่ 41-48 รายงานตัว 11.30-12.30น. แข่ง 13.00-16.00 น.
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รร.วัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง อ.องครักษ์ 4 ม.ค. 2561 09.00-15.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น.
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รร.วัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง อ.องครักษ์ 5 ม.ค. 2561 09.00-15.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 รร.วัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง อ.องครักษ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่1-8 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่9-16 รายงานตัว12.00-12.30 น. ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว07.30-08.00น.ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 12.00-12.30น. ลำดับที่33-40 รายงานตัว 07.30-08.00น. ลำดับที่ 41-48 รายงานตัว 12.00-12.30 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 รร.วัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง อ.องครักษ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่1-8 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่9-16 รายงานตัว12.00-12.30 น. ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว07.30-08.00น.ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 12.00-12.30น. ลำดับที่33-40 รายงานตัว 07.30-08.00น. ลำดับที่ 41-48 รายงานตัว 12.00-12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]