สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) อ.เมือง  
2 บ้านชวลิต ศีตะปันย์ (ข้างวัดเขาพระ) ต.เขาพระ อ.เมือง  
3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์  
4 ม.สวนดุสิต อ.เมือง  
5 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์  
7 รร.ชุมชนบ้านวังไทร อ.บ้านนา  
8 รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง  
9 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร”  
10 รร.วัดท่าด่าน อ.เมือง  
11 รร.วัดท่าทราย (พิมพานุสร) อ.บ้านนา  
12 รร.วัดธรรมปัญญา อ.เมือง  
13 รร.วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์  
14 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง  
15 รร.วัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง อ.องครักษ์  
16 รร.วัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 อ.บ้านนา  
17 รร.วัดเกาะกระชาย อ.เมือง  
18 รร.อนุบาลนครนายก อ.เมือง  
19 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์  
20 รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง อ.เมือง  
21 รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ อ.เมือง  
22 รร.ไทยรัฐวิทยา 73 อ.บ้านนา  
23 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์  
24 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี อำเภอปากพลี  
25 โดมเทศบาล อ.องครักษ์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]