งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

เพิ่มเติม

 

  ประชาสัมพันธ์
      การแข่งขันโครงงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ขอให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะ สำหรับวางโครงงาน
มาเอง  (16 กันยายน 2560)

 ประชาสัมพันธ์
1. สพป.อ่างทอง คัดเลือกตัวแทน
         1.1 กลุ่มโรงเรียน (เว็บไซต์ groups.sillapa.net/sp-atg1) / คัดเลือก /
โอนข้อมูลสู่เขตพื้นที่ ภายใน 15 กันยายน 2560
          1.2 แบบ Open  คณิต/ สังคม ม.1-ม.3 (เว็บไซต์ central67.sillapa.net/sp-atg1)
โรงเรียนสมัคร ภายใน 13 - 15 กันยายน 2560
 2. สพป.อ่างทอง ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า โรงเรียนสมัครเข้าแข่งขัน
     ไม่ตรงตามเว็บไซต์ที่กำหนด
3. สพป.อ่างทอง
     3.1 ตรวจสอบความถูกต้อง (16 กันยายน 2560)
     3.2 ลบข้อมูลผู้สมัครเข้าแข่งขันผิดเว็บ (16 กันยายน 2560)
     3.3 รับโอนข้อมูลผู้แข่งขัน จากกุลุ่มโรงเรียน (หลังเที่ยงคืน 16 กันยายน 2560)
     3.4 กลุ่มโรงเรียน / โรงเรียน  ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีมีข้อผิดพลาด
           เนื่องจากการโอนข้อมูล  ติดต่อ สพป.อ่างทอง (ภายใน 17 กันยายน 2560)
(16 กันยายน 2560)         

  แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัว คลิก
           (22 กันยายน 2560)

ข่าวประชาสัมพันธ์


  พิมพ์เกียรติบัตรได้   
 
แก้ไขตารางแข่งขัน 

             เปลี่ยนเวลาการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
Science Show) แข่งขันวันที่ 24 กันยายน 2560 
 
 
           *  ป.4 - ป.6   แข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น
             *  ม.1 - ม.3   แข่งขัน เวลา 13.00 - 14.00 น.

(21 กันยายน 2560)


ตารางแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
                เปลี่ยนเวลาการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบตารางแข่งขันด้วย 

(20 กันยายน 2560) 
      


การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
        
 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับเขตพื้นที่
ให้ผู้แข่งขันนำอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ดังนี้
         * ประถมศึกษา ให้ใช้อุปกรณ์การแข่งขัน รุ่นประถม
กระดาน ขนาด 11 x 11 ช่อง (52 ตัว)
         * มัธยมศึกษา ให้ใช้อุปกรณ์การแข่งขัน รุ่นมาตรฐาน
กระดาน  ขนาด 15 x 15 ช่อง (100 ตัว)

(20 กันยายน 2560)    

 


การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
            ให้ผู้แข่งขัน จัดเตรียมอุปกรณ์การเล่นมาเอง 
(17 กันยายน 2560)    
 

 ประกาศ 
        การแข่งขันคอมพิวเตอร์  
        1. ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน เข้าแข่งขันระดับเขต
จัดเตรียมอุปกรณ์เสริม ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่น หูฟัง  ไมค์  
        2. ฝ่ายจัดการแข่งขัน จัดเตรียมคอมพิวเตอร์
สำหรับการแข่งขันให้ พร้อมลง Windows7  Microsoft Office 2013

(15 กันยายน 2560)

 เปิดรับสมัครการแข่งขัน (Open)
          การสมัครเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาตร์ / สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับ ม.1 - ม.3 
         * สมัครผ่านระบบโปรแกรมลงทะเบียน 
ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2560
ทางเว็บไซต์ Centeral67.sillapa.net/sp-atg1
         * ชื่อผู้ใช้  รหัสผ่าน  ของโรงเรียน

(13 กันยายน 2560)
   แข่งขันคอมพิวเตอร์
        กำหนดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ 20 - 22 กันยายน 2560
ณ ศูนย์วิทยบริการ สพป.อ่างทอง   (6 กันยายน 2560)   

 โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน
        * groups.sillapa.net/sp-atg1
        * พิมพ์ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

(๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
             
  

เพิ่มเติม กิจกรรมการแข่งขัน
          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 4 กิจกรรม คลิก
(15 สิงหาคม 2560)

ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน
       * โอนข้อมูลกลุ่มโรงเรียนสู่ระดับเขตพื้นที่  1 - 15 ก.ย. 2560
       * ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่  15 ก.ย. 2560
       * แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่  15 - 17 ก.ย. 2560
       * ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน  ครู ระดับเขตพื้นที่  18 ก.ย. 2560
       * พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่  20 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
       * การแข่งขันระดับเขตพื้นที่  24 - 26 ก.ย. 2560
          (8 สิงหาคม 2560)
กิจกรรมการแข่งขัน คลิก (8 สิงหาคม 2560)
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 166
จำนวนทีม 1,479
จำนวนนักเรียน 3,397
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,263
จำนวนกรรมการ 980
ครู+นักเรียน 5,660
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,640
ประกาศผลแล้ว 223/273 (81.68%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 16
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 17
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 17
ทั้งหมด 162,763