สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพลอยศิริ  ชมเชย
 
1. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายชินาธิป  เข็มเพชร
 
1. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.83 ทองแดง 7 1. นางสาวอารยา  ไพโรจน์อมรยุทธ์
 
1. MissArvi Marie M.  Quejado
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวนภัทร  ทรงบัณฑิตย์
 
1. นางสาวสุธิตา  ธุระกิจ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 62.46 ทองแดง 7 1. นางสาวญาศุมิน  จินดาพงษ์
2. นายบูรพา  อุบลประเสริฐ
 
1. MissYang  Yuxing
2. นางสาวจีรนันท์  กุทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวสาธิมา  ผ่องธีระพงศ์
 
1. นางสาวมณีมัญชุ์  เฉลิมสัตย์