สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สดใส
 
1. นายจำนงค์  กองเส็ง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 12 1. นายพชร  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
 
1. นางสาวกรปรียา  คงแรง
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัฒน์  มะโนเกี๋ยง
2. เด็กหญิงพีรญาณ์  พูลพิทักษ์
3. เด็กชายภาวัต  สุขเกษม
 
1. นายปริญญา  ปริญญาพล
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์