สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองภาษาระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชาดา   ชัยประเสริฐสุด
 
1. นางสุวิชญา   กางกรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพุทธรักษ์ วิสุวงษ์  วิสุวงษ์
 
1. นายณฐภณ  สุขสงวน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจิรภัทร   วรนิจ
 
1. นางสุวิชญา   กางกรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิกรม   นารุลา
 
1. นายณฐภณ  สุขสงวน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิรชญา   นาคประสิทธิ์
 
1. นางสุวิชญา   กางกรณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสายฟ้า   ลีจิตรจำ
 
1. นายณฐภณ  สุขสงวน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอลัน ออสการ์   สแตน
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 63.83 ทองแดง 4 1. นางสาวพวิชญา   วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเดวิด จอห์น   เฟรท์เชอร์
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 6 1. นายปรมี  ลาเยท์
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.32 เงิน 4 1. เด็กชายภูมิช  เพิงมาก
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวธัญธร  คาร์บังเก้
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 6 1. เด็กชายคมสัน เจมส์   สจ๊วต
2. เด็กหญิงลูซี่   โรว์
3. เด็กชายสิรดนัย  ปิยะโชติพงษ์
4. เด็กชายเอลวิช   ดีจอง
5. เด็กหญิงโอลีเวีย จอย   แชรร์ดีน
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
2. นายณฐภณ  สุขสงวน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยา เอมี่  แฮนค็อก
2. นางสาวคามิลล่า พรรณิภา  นิลเซ่น
3. นายฐปกฤต   ทองอ้ม
4. นางสาวฟลอเรนซ์  แชมเบอร์เลน
5. นางสาวแอลิส   บาลส์ลี่
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
2. นายณฐภณ  สุขสงวน