สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองภาษาระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชาดา   ชัยประเสริฐสุด
 
1. นางสุวิชญา   กางกรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพุทธรักษ์ วิสุวงษ์  วิสุวงษ์
 
1. นายณฐภณ  สุขสงวน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจิรภัทร   วรนิจ
 
1. นางสุวิชญา   กางกรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิรชญา   นาคประสิทธิ์
 
1. นางสุวิชญา   กางกรณ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเดวิด จอห์น   เฟรท์เชอร์
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า