สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองภาษาระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 63.83 ทองแดง 4 1. นางสาวพวิชญา   วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 6 1. เด็กชายคมสัน เจมส์   สจ๊วต
2. เด็กหญิงลูซี่   โรว์
3. เด็กชายสิรดนัย  ปิยะโชติพงษ์
4. เด็กชายเอลวิช   ดีจอง
5. เด็กหญิงโอลีเวีย จอย   แชรร์ดีน
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
2. นายณฐภณ  สุขสงวน