สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองภาษาระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 6 1. นายปรมี  ลาเยท์
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.32 เงิน 4 1. เด็กชายภูมิช  เพิงมาก
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวธัญธร  คาร์บังเก้
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า