สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ระยองวิทยาคม 59 26 22 107 107 14 5 2 126
2 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 25 14 36 75 80 29 11 8 120
3 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 24 22 8 54 72 22 17 5 111
4 วัดป่าประดู่ 13 19 13 45 50 19 8 9 77
5 มัธยมตากสิน ระยอง 13 7 11 31 45 19 9 14 73
6 นิคมวิทยา 12 19 11 42 55 35 9 13 99
7 บ้านค่าย 9 10 18 37 47 29 6 12 82
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 8 3 9 20 32 14 18 12 64
9 เพรักษมาตาวิทยา 7 5 6 18 29 7 14 9 50
10 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 5 5 5 15 28 16 11 13 55
11 ปลวกแดงพิทยาคม 3 13 7 23 36 19 12 9 67
12 อัสสัมชัญระยอง 3 9 1 13 12 7 4 3 23
13 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 2 5 1 8 22 12 9 10 43
14 อุดมวิทยานุกูล 2 1 1 4 5 5 3 3 13
15 เซนต์โยเซฟฯ 1 3 4 8 16 11 9 9 36
16 สองภาษาระยอง 1 0 2 3 2 3 2 5 7
17 วิบูลวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
18 กวงฮั้ว 0 0 0 0 1 6 2 0 9
รวม 187 162 155 504 640 267 149 136 1,056