สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ระยองวิทยาคม 107 14 5 2 126
2 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 80 29 11 8 120
3 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 72 22 17 5 111
4 นิคมวิทยา 55 35 9 13 99
5 วัดป่าประดู่ 50 19 8 9 77
6 บ้านค่าย 47 29 6 12 82
7 มัธยมตากสิน ระยอง 45 19 9 14 73
8 ปลวกแดงพิทยาคม 36 19 12 9 67
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 32 14 18 12 64
10 เพรักษมาตาวิทยา 29 7 14 9 50
11 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 28 16 11 13 55
12 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 22 12 9 10 43
13 เซนต์โยเซฟฯ 16 11 9 9 36
14 อัสสัมชัญระยอง 12 7 4 3 23
15 อุดมวิทยานุกูล 5 5 3 3 13
16 สองภาษาระยอง 2 3 2 5 7
17 กวงฮั้ว 1 6 2 0 9
18 วิบูลวิทยา 1 0 0 0 1
รวม 640 267 149 136 1,056